maandag 21 juli 2014

6.inhoud deel EEN.

          INHOUD

 

                 Inleiding

          1.     DE PROTO‑FENICISCHE PERIODE                    1

          1.1.   Herkomst der Feniciërs.                        1

          1.2.   De vestiging van de proto‑Feniciërs.           3

          1.3.   De fysisch geografische gesteldheid.           4

          1.4.   De eerste nederzettingen.                      6

          1.5.   Het tijdperk van 3000‑2000.                    8

          1.5.1. Ebla en de Eblieten.                           8

          1.5.2. Terug naar het nomadisme.                      9

          1.5.3. Invallen der Amorieten.                        10

          1.5.4. Onder Ur.                                      10

          1.6.   De situatie rond 2000.                         12

          1.6.1. De scheepvaart rond 2000.                      12

          1.7.   Begin van het tweede millenium.                14

          1.7.1. De Kretenzische thalassocratie.                14

          1.7.2. De Indo‑europese vloedgolf.                    14

          1.7.3. De Amorietische vorstendommen                  14

          1.7.4. Hammoerabi.                                    15

          1.7.5. De Hyksos.                                     15

          1.8.   Onder Egyptische heerschappij.                 16

          1.8.1. De sterke binding met Egypte.                  16

          1.8.2. Egyptische heersers over Fenicië.              16

          1.8.3. De slag bij Megiddo.                           17

          1.8.4. De Amarna‑brieven.                             19

          1.8.5. Van Thoetmosis III tot Echnaton.               19

          1.8.6. Rib‑Addi van Byblos.                           19

          1.8.7. Oegarit.                                       20

          1.8.8. De scheepvaart rond 1400.                      22

          1.8.9. Een supernatuurramp???                         22

          1.9.   Twistappel tussen Egypte en de Hethieten.      24

          1.9.1. De opkomst van het Hethietenrijk.              24

          1.9.2. De veldslag bij Kadesj.                        24

          1.9.3. Algemene situatie in de 13e eeuw.              26

          2.DE PERIODE VAN HET ONAFHANKELIJKE FENICIE             28

          2.1.    Invasies der zeevolken.                         28

          2.1.1.  Wie waren de zeevolken?                         28

          2.1.2.  De smeltkroes.                                  29

          2.2.    Het sprookjesachtige begin.                     32

          2.2.1.  De sage van Europa.                             32

          2.2.2.  De "geschiedenis" van Ioo.                      32

          2.2.3.  Wen Amon's reis.                                34

          2.3.    De situatie rond 1100.                          36

          2.3.1.  De rol van Tyrus.                               36

          2.3.2.  De rol van Sidon.                               36

          2.4.    De eerste periode van kolonisatie.              37

          2.4.1.  Cilicië.                                        37

          2.4.2.  Cyprus.                                         38

          2.4.3.  De Egeïsche zee.                                39

          2.4.4.  Nog verder weg.                                 41

          2.5.    Naar het jaartal 1000.                          43

          2.5.1.  Kanaän in het nauw.                             43

          2.5.2.  De Fenicische verscheidenheid.                  44

          2.5.3.  De ontwikkeling van Tyrus.                      46

          2.5.4.  Sidon bekleedt de eerste plaats.                46

          2.6.    De gouden eeuw van de Feniciërs.                47

          2.6.1.  Het Fenicisch schrift.                          47

          2.6.2.  Verbond tussen Feniciërs en Israëlieten.        48

          2.6.3.  De tempelbouw.                                  50

          2.6.4.  Het Tyrus van Hiram I.                          52

          2.6.5.  De Feniciërs in de Rode Zee.                    53

          2.6.6.  Israëlieten en Feniciërs:een vergelijking.      54

          2.6.7.  De "wijsheid" van Salomo.                       55

          2.6.8.  De Fenicische religieuse invloed op Israël.     55

          2.6.9.  Bezoek van een koningin.                        55

          2.6.10. De contacten met Egypte.                        56

          2.7.    Na de periode van Hiram en Salomo.              57

          2.7.1.  Invallen door de Arameeën.                      57

          2.7.2.  De Fenicische scheepvaart in andere richting.   58

          2.7.3.  De Assyrische strooptochten.                    58

          2.7.4.  De slag bij Qarqar.                             59

          2.7.5.  Izebel.                                         60

          2.7.6.  Verval van de Tyrische macht.                   61

          2.7.7.  De algemene situatie in de 9e eeuw.             62

          2.7.8.  De periode van 800‑750.                         63

          2.8.    Tijdstabel van het onafhankelijke Fenicië.      65

          2.9.    De leefwijze van de Feniciërs.                  67


          3.      ONDER VREEMDE HEERSCHAPPIJ.                     68

          3.1.    De Assyrische tijd.                             68

          3.1.1.  Tiglath‑Pileser III.                            69

          3.1.2.  De eerste opstanden.                            69

          3.1.3.  Sanherib.                                       70

          3.1.4.  Egypte's rol bij het Assyrische imperialisme.   72

          3.1.5.  Onder het Assyrische juk.                       72

          3.1.6.  De Fenicische"eenheid"verbroken.                74

          3.1.7.  De opstand van 677.                             74

          3.1.8.  Taharqa van Egypte.                             75

          3.1.9.  Assoerbanipal.                                  75

          3.1.10. Ondanks alles....                               76

          3.1.11. Het einde van het Assyrische rijk.              77

          3.2.    Kortstondig herwonnen autonomie.                79

          3.2.1.  Necho II.                                       79

          3.2.2.  Egypte's opmars.                                80

          3.2.3.  Zeven vette jaren na Karkemisj.                 81

          3.3.    Onder Nieuw‑Babylonië.                          82

          3.3.1.  De interventie van Apriès.                      83

          3.3.2.  De eenzame rots in de branding.                 84

          3.3.3.  De tweede grote kolonisatieperiode.             86

          3.3.4.  Vijftig jaren Babylonisch bewind.               86

          3.3.5.  Het einde van de Nieuw‑Babylonische staat.      87

          3.4.    Onder de Perzen.                                88

          3.4.1.  Strijd om Cyprus en Egypte.                     88

          3.4.2.  Het Perzische rijk.                             90

          3.4.3.  De relatie tussen Fenicië en Juda.              91

          3.4.4.  De relatie tussen Fenicië en Egypte.            92

          3.4.5.  De algemene situatie rond 500.                  92

          3.4.6.  Ontdekkingsreizen.                              94

          3.4.7.  De Fenicische vorstendommen.                    95

          3.4.8.  De Ionische opstand.                            97

          3.4.8.1.De strijd op Cyprus.                            98

          3.4.8.2.De strijd tegen Ionië.                          98

          3.4.8.3.De slag bij Ladè.                               100

          3.4.8.4.De strijd aan de Hellespont.                    101

          3.4.9.  De Perzische oorlogen.                          101

          3.4.9.1.De eerste Perzische oorlog.                     101

          3.4.9.2.De tweede Perzische oorlog.                     102

 
          3.4.9.3.    De derde Perzische oorlog.                      102
                      a.De overtocht over de Hellespont.              103
                      b.Samenstelling en sterkte van het leger.       103
                      c.Samenstelling en sterkte van de vloot.        103
                      d.Zeeslagen bij Artemision.                     105
                      e.De zeeslag bij Salamis.                       105
                      f.Een speculatie.                               106
                      g.De afloop van de Perzische oorlogen.          106
          3.4.10.     Sidon en Tyrus in het defensief.                107
          3.4.11.     De Atheense aanvallen.                          107
          3.4.12.     Bijna een eeuw van "rust".                      109
          3.4.12.1.   De inval van Evagoras.                          110
          3.4.12.2.   Enige namen.                                    110
          3.4.12.3.   Straton van Sidon.                              111
          3.4.12.4.   Tripoli.                                        111
          3.4.12.5.   Tennes van Sidon.                               112
          3.4.12.6.   De laatste Perzische jaren.                     112
          3.5.        Onder de Grieken.                               113
          3.5.1.      De belegering van Tyrus.                        114
          3.5.2.      De Carthaagse rol bij de val van Tyrus.         116
          3.5.3.      Na de val van Tyrus.                            117
          3.5.4.      De schepenweg naar Thapsacus.                   118
          3.5.5.      Na Alexander.....                               118
          3.5.6.      Onder de Seleuciden.                            119
          3.5.7.      De algemene situatie rond 300.                  120
          3.5.8.      Fenicië wordt opnieuw een twistappel.           121
          3.5.9.      Antiochus III de Grote.                         122
          3.5.10.     De Hellenistische chaos.                        123
          3.5.11.     De laatste Hellenistische jaren.                124
          3.6.        Onderdeel van een Romeinse provincie.           125
          3.6.1.      Enige plaatsen.                                 125
          3.6.2.      De Fenicische lappendeken.                      126
          3.6.3.      De Romeinse ordening.                           128
          3.6.4.      Fenicië onder het keizerrijk.                   129
          3.7.        Onder Byzantium.                                130
          3.8.        Onder de Arabieren.                             130
          3.9.        Tijdens de kruistochten.                        131
          3.10.       Onder de Turken.                                132
          3.11.       De schijnbare zelfstandigheid.                  133
          BESLUIT EERSTE DEEL.                                        137
          Bijlagen.

ncfps

Geen opmerkingen:

Een reactie posten