maandag 21 juli 2014

11.De eerste nederzettingen.

 
 
 
          1.4.    De eerste nederzettingen.
 
          Een ervan werd al genoemd. Byblos, een dorp van houten vissershuisjes,
          dat echter in de periode van 4500 tot 2900 zich ontwikkelde tot een
          kleine stad met stenen gebouwen. Wat er nog van over is, is een kleine
          ovale haven, resten van muren met twee poorten, de fundamenten van een
          tempel, die gewijd is aan de godin Baälat en nogal wat graven met
          onderaardse gangen.
          De stad Byblos is een van de eerste havensteden aan de Levant, die op
          grote schaal handel ging drijven met Egypte. Maar ook Oegarit heeft zich
          in een vroege ontwikkeling kunnen verheugen. Reeds uit 6000 zijn er
          sporen te traceren van enige bewoning. Vanaf 3000 wordt de stad door de
          Semieten bevolkt. De grootste bloeiperiode vindt plaats tussen 1550 en
          1360, waarna de stad getroffen wordt door aardbevingen en belegeringen.
          Nog één keer daarna komt de stad tot volle glorie, maar omstreeks 1200
          verwoesten de Zeevolken Oegarit definitief.
          Een van de koningen van Oegarit was Niqmad, die in correspondentie en/of
          onderhandeling trad met de Hethietische koning Soeppiloelioema. In
          Oegarit werden verschillende goden en godinnen aanbeden onder de namen
          Mot, Baäl, Anat, Aghat, Yamm en Danel. 1)
          Een van de vele legendarische overleveringen betreft het grote gevecht
          tussen de koningen Keret en Pabel, welke door eerstgenoemde wordt
          gewonnen. Daarna moet hij het ook nog opnemen tegen zijn eigen zoon. 1)
          In deze geschiedenis speelt Tyrus reeds een rol.
          Oegarit had ook zijn eigen schrift. 2) De inwoners van Oegarit spraken een
          Kanaänietische taal, die verwant was aan het Fenicisch. Oegarit was
          samen met Byblos in die tijd het belangrijkste handels‑ en havencentrum
          aan de kust. Daarbij speelde de stad als tolk een zeer belangrijke rol.
          Er waren zelfs vertaalbureau's, die vakwoordenboeken uitgaven met in de
          wereldhandel gebruikelijke termen. De vernietiging van Oegarit ver in
          het tweede millenium luidde ook het verval in van het schrift van die
          stad. Arvad is een andere Fenicische stad en die neemt de rol van Oegarit
          langzaam maar zeker over. Daarbij komt het Fenicisch steeds meer in zwang.
          In dat proces heeft het Filistijnse en/of Syrische schrift overigens ook een rol
          gespeeld.2).
          In Byblos blijkt een compleet afwateringssysteem aanwezig te zijn. De
          vele kostbare grafgiften tonen aan, dat de stad in verhouding zeer
          welvarend moet zijn geweest, ondanks dat ook deze stad door binnen‑
          vallende volken en stammen in brand werd gestoken. Dat moet zo tussen
          2300 en 2100 gebeurd zijn.
 
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
          1).Zie "The seasonal pattern in the Ugaritic myth of Ba'lu" door J C de
          Moor. Proefschrift V.U. te Amsterdam (26‑3‑71).
          2).Zie "The Phoenicians",catalogus bij tentoonstelling Venetië 1988 op
          blz 86:The question of the Alphabet, G Garbini.
                  "Textes ougarotiques oublié et <<transfugés>>, P.Bordreuil/D Pardee
          CNRS/NELC,Chicago in:SEMITICA XLI-XLII 1993.
          Enige koningen van Byblos waren: Abi-Chemou, Ip-Chemou-Abi.
          Deze koningen worden echter veelal aangeduid met de Egyptische titels voor
          "graaf, prins of sjeik". De invloed van Egypte op de Levantkust is van
          oudsher aanwezig, hetgeen in diverse mythen ook duidelijk is.  1)
          Grote beroemdheid verwierf Byblos door zijn papyrusrollen, die zeer
          kunstig samengesteld waren. Byblos of Byblus of Biblos hebben dan ook
          tevens de betekenis van boek of bijbel.
 
 
ncfps

Geen opmerkingen:

Een reactie posten