maandag 21 juli 2014

15.Onder Ur.

Tyrus - Soer
 
          1.5.4.  Onder Ur.
 
          Tegen 2000 maakt Byblos en de naaste omgeving deel uit van het rijk Ur
          of was daar schatplichtig aan. Drie honderd jaren eerder had Sargon van
          Akkad reeds het land der cederbossen bezocht met een expeditiemacht,
          terwijl ook zijn kleinzoon (Naramsin) enige tientallen jaren later de
          kust van de toenmaals geheten "opperzee" tot de invloedssfeer van het
          Babylonische rijk rekende. Immer meer ging Byblos functioneren als
          transitohaven tussen Egypte en Mesopotamië. Cederhout uit de Libanon,
          koper uit Cyprus, zilver uit het Taurusgebergte, hars,gom en wierook uit
          Arabië, koren, leer en dadels uit Mesopotamië en tenslotte papyrus en
          purpur uit Byblos zelf waren enige van de vele producten, die de
          voorlopers van de Feniciërs verhandelden en transporteerden.
          Daarbij moeten zij ook in contact gekomen zijn met de Minoërs en de
          Kretenzers. Kreta en de Egeïsche wereld stonden bekend als Kaptara of
          Kaphtor. Op Cythera is een cuneiforme wijdingsinscriptie gevonden met
          de naam van Naramsin, zoon van Ibiq-Adad, koning van Eshnunna uit de
          17e eeuw v.C.
              DE AMORIETEN
              De Amorieten hebben zich geconcentreerd te Mari. Hun hoofdstad
              moet de Tell al‑Hariri geweest zijn.
              Zie:Who were the Amorites, A Haldar, Leiden 1971 (Map 31.4).
              Zie:par.1.8.6.
 
              (C)HOERRIETEN:Vooral rond 1750 v.C dringen zij op naar het zuidwesten.
              Ze hebben een woord 'Kenaggi' en dat betekent 'rood'. Dit zal later
              in verband gebracht worden met het land, waarin zij terecht kwamen.
 
          Zie Boek 72.PHOENIX 27,1      
          Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch‑Egyptisch. Genootschap EX ORIENTE LUX 1981. Van belang:  ‑Hurrieten en Hurritisch Ph.H.J.Houwink ten Cate
Mitanni - Subartu - Subaraïsch (dts) - Hurrian (eng) - Hourrite (fra) = allemaal hetzelfde conglomeraat van stammen in periode 2400-1400. De taal gelijkt niet op Semietisch of indoeuropees. Er is wel gelijkenis met het Urartisch.
1. eg.Hurri betekent noordelingen
2.Hanigalbat = geografische aanduiding
3.Mitanni = de staat
4.Wasukanni = hoofdstad, maar lokatie?
 
 
              JAKIN-EL:koning van Byblos rond 1770 v.C.
ncfps