maandag 28 juli 2014

29.De Assyrische tijd.


          3.1.    De Assyrische tijd.*

 

          Reeds  vele  malen  hebben  de  Assyriërs  uit  Ninivé  en  Assoer   hun

          waarschuwende gruwelijke strooptochten door de Levant gehouden.  Meestal

          konden zij worden afgekocht door  de  Fenicische  steden.  Die  hadden

          immers geld en rijkdommen genoeg in verhouding  tot  de  andere  Levant‑

          staatjes. Hamath, Naharina en Cilicië moeten  al  eerder  het  zware  en

          wrede juk van de overwinnaar dragen. Als tenslotte het Arameese rijk van

          Damascus als stootblok wegvalt, is het ook de beurt aan Israël  en  Juda

          én Fenicië.

        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

          *:Zie tevens ZK deel Drie 12.4:Relaties met de Assyriërs.

 
 
 
 
 
                  MILKIRAM

                  Mogelijk regeert voor 750 een vrij onbekende Tyrische koning

                  Milkiram, wiens naam op diverse inscripties uit Nimrud en

                  Samaria voorkomt en wiens naam ook voorkomt op diverse zegels

                  en op een stenen bak van groene jaspis uit Cyprus. Al dat

                  materiaal stamt uit het midden van de 8e eeuw. A.Lemaire komt

                  in zijn artikel "Milkiram, nouveau roi phénicien de Tyre" dan

                  ook tot de vraag, of dit niet één van de gemiste Tyrische

                  koningen is uit het tweede kwart van de 8e eeuw (SYRIA 1975

                  blz 83).

                  ETHBAÄL II

                  In Tyrus regeert Ethbaäl II tot ongeveer 740. Het begin van

                  zijn regering staat niet precies vast. Het is een tijd,

                  waarin de macht van de Arameese rijkjes afneemt ten gunste van

                  het Syrische koninkrijk van KILAMUWA  (Y'di‑Sam'al). De

                  Fenicische invloed op Israël en Juda is weer groter geworden.

                  We vinden er veel luxe goederen, die via de Fenicische handel

                  daar gekomen zijn. Ook het vorstendom GAZA met de koning Hanno

                  wordt belangrijk. Mogelijk bestaat er een speciale band tussen

                  Tyrus en Gaza. Beide steden zullen veel later ook samen verwoest

                  worden!

          3.1.1.  Tiglath‑Pileser III.

 

          Na  750  komt  de  Assyrische  oorlogsmachine  pas  goed  op  gang.   De

          gebruikelijke  strooptochten  worden  nu  vervangen  door  min  of  meer

          blijvende  bezettingen.  De  veroverde  gebieden  worden  nu  Assyrische

          provincies. Er werd ook een koeriersdienst opgezet om snel in  actie  te

          kunnen komen bij opstanden e.d. Een staand leger stond permanent  gereed

          om hierbij op te treden. Het is Tiglath‑Pileser, die omstreeks  740  aan

          de kusten van Palestina (Gaza)  verschijnt  en  de  volgende  steden  en

          landen schatplichtig maakt:

          ‑Tyrus (Hiram II),

          ‑Byblus (Sjibittibaäl),

          ‑Samaria (Menachem),

          ‑Arabië (Zabibê).

          Verder deporteert hij "en passant" zo'n 30.330 inwoners van Hamath  naar

          de boven‑Tigris en 1223 mensen naar Ullaba. In 738, 734 en 732 verschijnt

          hij opnieuw in Syrië en Palestina. De Fenicische steden moeten nu  ook

          een voor een een Assyrische stadhouder naast hun eigen koningen  dulden.

          Vanaf deze tijd gaat eindelijk Egypte zich meer en meer met de gang  van

          zaken bemoeien aan de Fenicische kust.

          ....................................................................……………………………………..

 

          3.1.2.  De eerste opstanden.

 

          De onderdrukking door de Assyriërs vraagt om reacties bij  de  geknechte

          volken. Zo komt Samaria in opstand. Salmanassar V belegert de stad enige

          jaren vergeefs, maar zijn opvolger Sargon II dringt  tenslotte  toch  de

          stad binnen en voert, als men de getallen  van  de  bijbel  mag  geloven

          27.290 Joden weg naar Mesopotamië. Ook  opstanden  in  Arpad  en  Hamath

          worden neergeslagen. De Fenicische stad Simyra wordt opnieuw geknecht.

          De Assyriërs schijnen zelfs een greep op  Cyprus  te  hebben,  want  zij

          noemen zich ook heersers over het eiland. Of daadwerkelijk de  Assyriërs

          daar aanwezig waren is niet helemaal  overtuigend  bewezen.  Gaza  wordt

          gesteund door een Egyptisch  leger,  maar  een  Hanno  wordt  daar  toch

          verslagen. As(h)dod is de volgende stad, die desastreus  gestraft  wordt

          voor een opstand.

          ....................................................................………………………………………

 

 

          Zie:"Les rélations entre les cités  phéniciennes  et  l'empire  assyrien

          sous la règne de Sennachérib", J.Elayi, SEMITICA XXXV, Paris 1985.

          Zie:OLA 15, Tyr et les Assyriens, G.Kestemont, 1983.

         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

                  ASSOER‑NIRARI van Assyrië regeert voor Tiglath‑Pileser III

                  tussen 755 en 746. Hij verovert diverse Syrische rijkjes en

                  in het bijzonder Arpad.

 

                        Zie:ATLAS VAN DE FENICISCHE EN PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.

                                               Kaart 29A.De Assyrische opmars onder Tiglath-Pileser III .

                                               Kaart 29B.De nieuwe Assyrische provincie Sumur.

                                               Kaart 31A.Levant tijdens de opmars van Salmanazar V en Sagon II.

                                               Kaart 31B.Levant tijdens de opmars van Sennacherib.

 


                                               De tweedeling van Fenicië:

 

                  _____________________________________________________________

                  |                                                           |

                  |jaar   inlijving                         tribuut           |

                  |___________________________________________________________|

                  |                                                           |

                  | 740   Unqi                              (Tyrus)           |

                  | 738   Simirra,Usnunu,Siannu,Arqa        (Byblus),Tyrus    |

                  | 734   Kas(h)puna                        Arvad,Tyrus,Byblus|

                  |                                         Gaza              |

                  | 732   Damascus                                            |

                  |___________________________________________________________|

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten