maandag 28 juli 2014

28.Onder vreemde heerschappij.

 
 
 

          3.  ONDER VREEMDE HEERSCHAPPIJ.

 
          Vanaf ongeveer het jaar 750 zal Fenicië meestal verder  onder  vreemde
          heerschappij verkeren, m.u.v. soms van enkele eilandvestingen als  Tyrus
          en Arvad. Het begint met de Assyriërs en spoedig daarna met de Babyloniërs
          opnieuw. Dan komen de Perzen, die worden opgevolgd door  de  Macedoniërs
          en Grieken. Tenslotte zijn er  dan  in  de  oudheid  de  Romeinen.  Deze
          vreemde rijken en volken overheersen Fenicië in de oudheid,  maar  ook
          daarna is het niet afgelopen met de vreemde bemoeienis.  Overigens  gaat
          dat nog steeds door tot in de huidige  tijd.  Arabieren,  Kruisvaarders,
          Turken, Fransen, Engelsen, Syriërs, Israëlieten, Palestijnen e.d. hebben
          te maken met of vestigen zich metterdaad in Fenicië/Libanon.
          Het is eigenlijk niet verwonderlijk, dat dat alles  gebeurt.  Daar  waar
          een lacune aan eenheid en macht is, vullen staten die gewoon op. Men kan
          het verdeelde kleine land niet  met  rust  laten.  De  ettelijke  kleine
          stadsstaten zijn te verdeeld, of te eigenzinnig om tot één hechte  staat
          te komen, waar de buren wel voor oppassen  om  daar  binnen  te  vallen.
          Daarbij komt, dat Fenicië wel een heel verleidelijke buit is om op  te
          snoepen. Het is rijk aan bijna  alles,  behalve  dan  een  sterke  eigen
          legermacht. Pas Carthago zal, een paar eeuwen later,  daar  als  nazaat
          van de Feniciërs toe overgaan en daarmee haar bestaan en  het  bestaan
          van vele andere Fenicische nederzettingen in het westen nog  een  paar
          eeuwen rekken, totdat de Assyriërs van het westen  zonodig  alle  andere
          beschavingen (behalve die van de Grieken!) moesten  wegvagen,  opdat  de
          bezittingen  en  rijkdommen  van  die  beschavingen  opgestreken  konden
          worden. Niettemin, ondanks alle vreemde heerschappijen,  vinden  we  nog
          steeds trekken, aanwijzingen en  resten  van  de  vroegere  Fenicische
          beschaving terug,  zowel  in  het  oosten  als  in  het  westen  van  de
          Middellandse zee.
          ……………………………………......................................................................