dinsdag 22 juli 2014

22.Situatie rond 1100 v.C.


          2.3.    De situatie rond 1100.

 

          Omstreeks 1100 hebben zich op de kust van de Levant vele belangrijke handelssteden ontwikkeld, waarvan Tyrus en Sidon de belangrijkste plaatsen gaan innemen. Het is geen eenheidsstaat, maar een soort Hanzeverbond van onafhankelijke steden, die elkaar nog wel helpen in tijden van gevaar en in tijden van vrede elkaar min of meer ontzien. Zo ontwikkelt zich Fenicië in betrekkelijk korte tijd tot een handelsverbond van grote importantie.

 

          2.3.1.  De rol van Tyrus.

 

          De (her)stichting van Tyrus vond volgens één legende plaats rond 1200.

          Diverse overleveringen noemen 1194 en 1198 als stichtingsjaar. De (her)-

          stichting zou het gevolg zijn geweest van een aanval door de koning van

          de Askaloniërs (Filistijnen) op Fenicië (vnl.Sidon). Diverse groepen

          vluchtelingen stichten daarop (opnieuw) Tyrus, waarbij zij zich vermengen

          met mogelijk de Tjekers en het Danoedavolk.

          Tyrus ligt nabij de monding van de rivier de Litani. De Arabieren noemen

          de stad nu Sur en dat betekent rots. Zo'n 3000 jaar geleden lagen er

          twee kleine eilanden voor de kust. Op de kust lag het dorp Usju. Het is

          niet zeker of de eilanden rond 1200 al domineerden boven de

          kustnederzetting, of dat dat proces pas onder Hiram rond 1000 zijn

          beslag zou krijgen. In ieder geval overvleugelen reeds dan in 1200 de

          nieuwe Tyriërs (met de Sidoniërs) de andere Fenicische kuststeden in

          handelsbekwaamheid. Vanaf dit tijdstip wordt de geschiedenis van

          Fenicië steeds meer bepaald door wat er in Tyrus gebeurt. Hetzelfde

          zien we een paar honderd jaar later met de Feniciërs in het westen,

          waarbij Carthago de leidende rol gaat spelen. Niettemin is er een

          blijvend groot verschil tussen Tyrus en Carthago. Tyrus is de handelaar

          en fabrikant in snuisterijen en mooie handelswaren. Carthago wordt een

          groothandelaar in metalen, landbouwproducten en grondstoffen.

          Tyrus zal de kleine stadsstaat blijven, maar Carthago zal een eigen rijk

          stichten. Beide steden zullen echter verwoest worden.

 

          2.3.2.  De rol van Sidon.

 

          Sidon neemt ook een belangrijke plaats in onder de Fenicische steden. Niet voor niets wordt in de bijbel het Fenicische als dat der "Sidoniërs" betiteld. De stad is in oorsprong Kanaänietisch. Reeds in

het boek Genesis (10,15) wordt gerept over Kanaän, die twee zonen heeft. Dat zijn Chet of Heth en......Sidon!

 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Zie Map 2.16.Sidon. C.C.Torrey met o.a. de herkomst uit de Perzische golf.

Zie Map 10.4.Sidon. F.Eiselen.

                  DE KANAÄNIETEN

                  De Israëlieten en Philistijnen hebben in Zuid‑Kanaän de oude

                  vorstendommen geëlimineerd of overgenomen. In het noorden zijn

                  het Hoerrieten, Amorieten, Neo‑Hethieten en Arameëen, die de

                  Kanaänietische leefruimte hebben ingeperkt. Blijft over de

                  huidige kust van Libanon en een deel van de Syrische kust. In

                  Israël leven de Kanaänieten als onderworpenen. De Be'kaa vallei

                  zal vermoedelijk ook niet meer in handen zijn van de

                  Kanaänieten. De leefruimte wordt steeds geringer. Massa's

                  vluchtelingen hopen zich op binnen de kuststeden en van

                  "Landkanaänieten" worden zij "Zeekanaänieten" mede door toedoen

                  van de versmelting met sommige Zeevolken.

 

 

         Zie: -STUDIA PHOENICIA, OLA 15, LEUVEN, 1983:I.REDT TYRUS.

              -BERYTUS XXXIX, 1991:LEBANON III:UNESCO:SAVING THE COUNTRY'S CULTURAL

               HERITAGE met diverse artikelen o.a. over Tyrus.

              -THE HISTORY OF TYRE FROM THE BEGINNING OF THE SECOND MILLENNIUM BC UNTIL

               THE FALL OF THE NEO-BABYLONIAN EMPIRE IN 538 BC, H.J.KATZENSTEIN,

               JERUSALEM 1973.

 

 

Map 25.1.Passages uit de Bijbel (boek 341).

 

          Zie:    tijdschrift SYRIA 1951:
                  Note sur les récherches opérées dans le port de
                  Saïde de 1946‑1950, R P A Poidebard.
                  Frans Archeologisch instituut Beiroet.
                  SIDON, J.JIDEJIAN, BEIROET Dar el-Mackreq Publishers (Map 9.1)
                  SIDON, A STUDY IN ORIENTAL HISTORY, F.C.EISELEN.
 
          Zie: ATLAS VAN DE FENICISCHE EN PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN:
               Kaart 10A.Gebied Sidon (1100-900 v.C).
               Kaart 10B.Omgeving Sidon (1100-900 v.C).
               Kaart 10C.Feniciërs in de Bekaa-vallei (1400-1000 v.C).
               Kaart 10D.De zuidelijke Bekaa-vallei/Bekaa-meer in de oudheid.          Zelfs de koning van Tyrus noemt zich nog tijden lang de koning van de
          Sidoniërs. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat Tyrus
          bevolkt werd door o.a. vluchtelingen uit Sidon. De naam Sidon betekent
          vis en dat zou iets kunnen zeggen over mogelijk het voornaamste
          bestaandmiddel van Sidon in het begin. Het kan ook samenhangen met
          "Sid", hetgeen een godennaam betekent en welke naam we later o.a.
          op Sardinië tegenkomen. Overigens valt het begin van Fenicische Sidon
          eerder dan dat van het begin van het Fenicische Tyrus. In dit opzicht
          is Sidon te vergelijken met Utica t.o.v. Carthago. Daar werd bij de
          stichting van Carthago hulp geboden door Utica.
ncfps