maandag 16 maart 2015

108.De vrede van 405 v.C

3.4.5.  De eerste vrede met Dionysius.

          De zich naar Syracuse terughaastende Grieken verkeren in grote staat van
          verwarring. Daarbij komt nog een revolte van de ruiterij van Syracuse.
          Dat zijn over het algemeen de rijkere grondeigenaren. Zij vergrijpen
          zich aan de familie van Dionysius in Syracuse. Dionysius komt te laat
          bij de stad aan en vindt de poorten gesloten. Hij weet een daarvan in
          brand te steken en komt zo toch in de stad met zijn huurlingen. De
          bevolking houdt zich afzijdig en de ruiterij van Syracuse vlucht de stad
          uit en vestigt zich in Inessa.
          Inmiddels heeft Himilco al Camarina bereikt en de bevolking van deze
          stad slaat ook op de vlucht. Dan wordt het voor Dionysius hoogste tijd
          om onderhandelingen aan te knopen en dat is iets, waartoe Carthagers
          meestal bereid zijn. Bovendien verkeert Carthago nu in een positie om
          een wel erg voordelige vrede af te dwingen.

          De veldtocht eindigde dus in het zicht van Syracuse. Een niet zo gezonde
          omgeving. Na de uitdunning van het Atheense leger een tiental jaren
          terug door vele ziekten, krijgt nu ook het leger van Himilco in 405 te
          maken met de pest. Hierdoor zal Himilco ook snel geneigd zijn geweest om
          Dionysius een aanbod voor onderhandelingen te doen.

          HET VREDESVERDRAG VAN 405:
          1.Selinous, Himera en Akragas worden bij het Carthaagse gebied gerekend;
          2.Gela en Camarina worden schatplichtig aan Carthago;
          3.Dionysius wordt de rechtmatige heerser over Syracuse;
          4.De Siculiërs worden weer zelfstandig;
          5.Messana en Leontinoi worden weer vrije steden.

          Zelden hebben de Carthagers gunstiger voorwaarden kunnen bedingen.
          Alleen de oostkust blijft nog volledig Grieks. Meer dan de helft is
          onder Carthaagse curatele gesteld. Het is echter een verdrag, dat
          Dionysius met het mes op de keel heeft moeten sluiten en lang zal hij er
          dan ook niet in berusten. Slechts enkele jaren kunnen de Puniërs zich op
          Sicilië heer en meester wanen.

 Zie ook Boek 34.SICILY.    Phoenician, Greek and Roman. E.A.Freeman. Gresham Press.  London 1892. I.h.k.v.The Story of Nations. Enorm gedateerd,   maar niettemin een meesterwerk over de oude geschiedenis van  Sicilië. Plattegronden. Een mooie overzichtskaart. Oude  foto's. Foto's van munten. Hoofdstukken tot en met deze periode:
                         Characteristics of Sicilian History
                               Sicily and its Inhabitans
                                       The Legends
                           The Greek Settlements in Sicily
                          The First Age of the Greek Cities
                      The First Wars with Carthage and Etruria
                     The Greeks of Sicily Free and Independent
                   The Share of Sicily in the Wars of Old Greece
                          The Second Carthaginian Invasion

                               The Tyranny of Dionysios


                               PESTUITBRAAK
                  Slechts de helft van het leger van Himilco keert terug na de
                  pestuitbraak. De Campaniërs, die met Himilco hebben meege‑
                  vochten, worden westelijk van Syracuse gelegerd (in Halaesa?).
                 Volgens Diodorus woedt de pest ook nog in grote omvang in Afrika
                 vanwege de besmette terugkerende troepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten