maandag 9 maart 2015

100.tweede siciliaanse oorlog

          3.4.    De tweede Siciliaanse oorlog.

          Deze tweede oorlog met de Grieken op Sicilië verloopt voor de Carthagers
          heel wat gunstiger. Ze hebben er zich dan ook terdege op voorbereid en
          het gunstigste moment afgewacht. Een Hannibal en een Himilco zijn de
          veldheren, die er voor zorgen, dat de Grieken voor het eerst wezenlijk
          zullen worden teruggedrongen. Wie waren deze Hannibal en Himilco?
          Allereerst iets over Hannibal. Omstreeks 450 trachten de Magoniden hun
          verzwakte positie te redden door het stichten van een koninkrijk. Dat
          werd verijdeld en de vader van Hannibal (Gisgo of Gersacon) en zijn oom
          Hanno moesten uitwijken naar Sicilië. Na verloop van tijd is de anti‑
          Mago stemming weggeëbd, ofwel de partij van de Magoniden is weer zo
          sterk geworden, dat ze weer vooraanstaande posities kunnen gaan
          bekleden. Nog waarschijnlijker is, dat de aristocratische raad gewoon
          het bevel over de troepen opdraagt aan een nog uit te schakelen
          lastpost. Het was immers goed Carthaags gebruik om falende bevelhebbers
          ter (vaak dodelijke) verantwoording te roepen. Mocht Hannibal
          overwinnen, dan zoveel te beter. Een volgende keer zou men dan wel met
          hem afrekenen. Een uiterst cynische houding van de bestuurders van de in
          wezen streng orthodox geworden stad Carthago.

          Deze tweede Siciliaanse oorlog met Carthaags/Punische inbreng begint met
          de oude controverse tussen Selinous en Segesta. Nu haar grote beschermer
          Athene definitief verslagen lijkt, legt Segesta zich neer bij het
          verlies van haar grondgebied aan de rivier de Mazaros. Selinous vindt
          dat te weinig en bedreigt Segesta eerst nu nog meer. Opnieuw vraagt
          Segesta aan Carthago om hulp en onderwerpt zich als tegenprestatie
          formeel aan de Afrikaanse stad. Toen veel Griekse krachten zich in
          Sicilië verzameld hadden, was het heel verstandig van Carthago om
          neutraal te blijven. Nu heeft het slechts serieus Syracuse te vrezen.
          Carthago stuurt daarom een ultimatum naar Selinunte en eist teruggave
          van het omstreden land van Segesta. Bovendien gaat er een gecombineerde
          afvaardiging van Carthago en Segesta naar Syracuse met een verzoek om
          bemiddeling.
          Selinous is uitermate verdeeld over de vraag wat nu te doen. Empedion
          uit die stad, die gastvrijheid heeft verleend aan de verbannen Gersacon,
          is voor toegeven aan het ultimatum. Syracuse beantwoordt het verzoek van
          Carthago om bemiddeling met de dubbelzinnige frase:"Syracuse blijft
          bondgenoot van Selinous, maar wil ook vrede met Carthago".
          Ook in Carthago staat men niet te trappelen om een grote oorlog met
          Syracuse te beginnen, maar men wil nu toch eindelijk wel Segesta de
          helpende hand bieden.

                                                                                                                       410
              In deze tijd ontstaat ook de zo genoemde Carthaagse EPICRATIE.
              Deze bestaat uit de oorspronkelijke Fenicische plaatsen
              Motya, Panormus, Solus en nu de Elymiërs erbij.

              Epicratie: έπιχςα-τέίά

Map 40.6.Guida archeologica della Sicilia, M.Guido, 1967-68, Palermo.

Zie: ATLAS VAN DE FENICISCHE & PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.
          54A.De veldtocht van Hannibal, zoon van Gisgo, in 410/409 v.C in West-Sicilië.
          54B.Het beleg van Selinous (409 v.C).
          54C.Belegering Himera 1e dag (409 v.C).
          54D.Belegering Himera 2e dag (409 v.C).

          Mogelijk stuurt Hannibal wel aan op een grote oorlog om wraak te nemen
          voor zijn grootvader Hamilcar, die bij Himera in 480 om het leven kwam
          in de strijd tegen de Grieken. Waarschijnlijk lijkt het nauwelijks bij
          een vertegenwoordiger van een volk, dat eeuwenlang het behalen van
          profijt centraal stelt in bij voorkeur vredestijd. Later zullen de Romeinen eveneens
          een andere Hannibal dergelijke haatgevoelens toedichten. *
          Carthago stuurt nu in 410 eerst als waarschuwing een kleine troepenmacht
          van 5000 Afrikanen en 800 Campaanse ruiters, die met de Elymiërs snel de
          plunderende troepen van Selinous verslaan en terugdrijven naar hun eigen
          grondgebied.
          Het wachten is nu op het vredesaanbod van of acceptatie van het
          ultimatum door Selinous. Geen van beide gebeurde. De oorlogspartij in
          Selinous wint en men vraagt hulp aan Syracuse, die dan wel wordt
          toegezegd. Dat betekent een volgende grote oorlog.