donderdag 19 maart 2015

118.de vierde siciliaanse oorlog

          1.8.    De vierde Siciliaanse oorlog.

          Na 383 laait de strijd weer in alle hevigheid op, waarbij de frontlijn
          langzaam maar zeker stagneert bij de Halykos. De werkelijke strijd
          speelt zich verder weg af in Italië. Carthago schijnt een leger naar
          Lucanië gebracht te hebben, dat aan de zijde van de vijanden van
          Dionysius opereert. Die vijanden zijn Crotone en de Bruttiërs en die
          proberen Dionysius uit Lucanië en Locroi weg te werken. Voor het eerst
          staat er een door Carthago gesteund leger op Italiaanse bodem. In een
          veldslag bij Hipponum overwint echter Dionysius, die bovendien in 379
          Crotone weet te veroveren. In Carthago breekt in datzelfde jaar de pest
          uit en dat bemoeilijkt de oorlogsmogelijkheden van de stad in sterke
          mate.

          Na enige tijd vinden we op Sicilië opnieuw een expeditieleger van de
          Carthagers. Het komt tot twee veldslagen. De eerste bij Kabala wordt
          door Mago verloren. Daarbij zouden volgens Diodorus 10.000 man
          gesneuveld zijn en 5000 man gevangen genomen zijn. Mago zelf komt in
          deze rampzalige veldslag om.
          Een deel van het verslagen leger der Carthagers heeft een toevlucht
          gezocht op een nauwelijks te nemen heuvel en wacht de vredesvoorwaarden
          van Dionysius af. Die zijn hard, te hard. Carthago zou namelijk geheel
          Sicilië moeten afstaan. Daarop voert Carthago onmiddellijk versterkingen
          aan en met de overlevenden van de slag van Kabala overwint de zoon van
          Mago het leger van Dionysius in een zo mogelijk nog verpleterender
          veldslag bij Kronion (vlg.Polyainos). Hierbij zouden naast Leptinus
          zoveel Grieken zijn omgekomen, dat de Griekse geschiedschrijvers er het
          zwijgen maar toedoen.
          Bepaald tekenend is, dat Dionysius onmiddellijk vrede sluit en 1000
          talenten betaalt aan Carthago!!! De
          rivier de Halykos wordt weer als grens erkend. Selinous en Thermai komen
          weer onder Carthago en Heracleia Minoa wordt Ras Melkart. Het gebied van
          Akragas ten westen van de Lykos komt bij Carthago.
          Deze vrede moet pas in 373 beklonken zijn, want pas in 372 kan Dionysius
          de Spartanen met een vlooteskader te hulp komen. Dat zou hij eerder nauwelijks
            hebben durven doen.

          Zie ook Boek 12.THE ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF PALERMO
          E.Costa. C.A.di Stefano. Regione Siciliana, Piazza Olivella
          90133 Palermo. In feite een kleine catalogus van het museum
          bezit. Veel foto's.


          Slag aan de Kronion.
          ===================
          Plaats: in West‑Sicilië in de buurt van Panormus.
          Sterkte: Beide legers tellen waarschijnlijk tussen de 30 à 40.000 man.
          Bevelhebbers: Zoon van Mago en Dionysius.
          1.De Falanx van Dionysius dringt door tot het Carthaagse leger. De
          rechtervleugel van de Carthagers wint t.o.v. Leptines.
          2.Doorbraak van de rechtervleugel der Carthagers door de eenheden van
          Leptinus heen, die daarbij sneuvelt. De aanval van de Griekse falanx stokt.
          3.Veel Griekse eenheden vluchten en een algemene achtervolging door het
          Carthaagse leger begint, waarbij vele Grieken worden omsingeld, gevangen
          genomen worden ofwel worden gedood.
          Griekse verliezen: 14000 doden, vele duizenden gevangen genomen. Slechts
          enkele duizenden ontkomen, waaronder Dionysius.
          Het is naar alle waarschijnlijkheid de grootste overwinning, die een
          Carthaags leger heeft behaald in het open veld op de Grieken.

                  HELLENISERING VAN CARTHAGO.
                  Vanaf ca.350 vindt er te Carthago een toenemende hellenisering
                  plaats. In de vierde eeuw zien we langzamerhand de Egyptische
                  motieven vervangen worden door Griekse!
                  Ondanks de voortdurende oorlogen met vooral Syracuse, wordt de
                  Griekse invloed niet bij uitstek geweerd. Carthago beoorlogde
                  immers niet de Helleense beschaving, maar wel sommige Griekse
                  stadstaten.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten