dinsdag 10 maart 2015

106.winter 406/405 v.C

          3.4.7.  De winter van 406/405.

          Himilco overwintert met het grootste deel van zijn leger in Akragas,
          want de oorlog is nog niet voorbij. Op zee gaat de strijd op kleine
          schaal door met piraterij e.d. De Carthagers hebben nu ongeveer de helft
          van Sicilië in handen en tevens een van de grootste en fraaiste steden.
          Dat heeft een verpletterende uitwerking op de Grieken en die zoeken
          naarstig naar zondebokken. Diverse generaals worden in Syracuse van
          verraad beschuldigd en Dionysius neemt daar zijn kans waar en eist hun
          terechtstelling. Daarmee maakt hij de weg vrij voor zijn eigen bloedige
          loopbaan. Philistos ondersteunt Dionysius, die zijn zin krijgt en *
          tenslotte ook nog de macht in Syracuse weet te grijpen.
          Dionysius was overigens een van de weinigen, die uit het gevolg van
          Hermocrates toentertijd ontsnapte bij diens poging om Syracuse
          gewapenderhand te veroveren.
          De overlevenden van Akragas worden in deze winter op den duur
          overgebracht naar Leontinoi. In Gela, dat ongetwijfeld het eerstvolgend
          doel van Himilco zal zijn, heerst grote onenigheid. Er woedt een strijd
          om de macht tussen de rijke aristocratie en het volk. Dionysius kiest
          daarin partij voor het volk en betaalt met het geld van de rijken het
          leger van Dexippos. De generaals van Gela worden zelfs terecht gesteld.
          Dexippos commandeerde een tijdje de strijdmacht van Gela, maar al snel
          zet Dionysius hem af en onderwerpt ook alle andere huurlingen.
          Vanuit Syracuse worden steeds meer reguliere troepen naar Gela
          gestuurd en de stad wordt in staat van verdediging gebracht. Ondertussen
          probeert Dionysius van zijn kant Himilco om te kopen, maar die gaat daar niet op in.
          De Carthagers en hun bondgenoten hebben nu een winter lang in een
          ongeschonden Griekse stad gewoond en dat moet hen niet onberoerd gelaten
          hebben. Pas nu worden zij geconfronteerd in zijn volle omvang met een
          geheel andere en in sommige opzichten superieure beschaving. Tientallen
          jaren hadden de Carthagers zich min of meer afgezonderd van de Griekse
          wereld onder een orthodox streng regime, dat zoveel mogelijk de eigen
          waarden hoog probeerde te houden.

          De oorlog gaat echter verder en in de lente van 405 verzamelt Himilco
          zijn leger en gaat op mars naar Gela. Een niet goed te verifiëren
          overlevering (Zie F.K.Stroheker) maakt vermelding van het feit, dat
          Himilco eerst naar Camarina ging en daarna pas naar Gela. Dat lijkt vrij
          onwaarschijnlijk, of het moet een vlootexpeditie geweest zijn.
                                                                                                                                   
* Zie map 10.1.Dionysius I, Karl Friedrich Stroheker, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.

                    41.8.Dionysius I van Syracuse and the Greek Tyranny, L.J.Sanders, London 1987.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten