maandag 9 maart 2015

104.het beleg van Akragas

          3.4.6.  Het beleg van Akragas.

          Het optreden van Hermocrates kon Carthago natuurlijk niet over zijn kant
          laten gaan, maar het duurt even voordat er weer voldoende troepen gereed
          staan voor een tweede strafexpeditie naar Sicilië. Het diplomatieke
          verkeer wordt in het jaar 407 afgebroken. De Carthagers nemen de eerste
          tegenmaatregel. De oude Fenicische factorij Thermai wordt na meer dan
          een eeuw als Griekse voorpost gefunctioneerd te hebben, opnieuw door de
          Carthagers in gebruik genomen. Hetzelfde geldt voor Selinous.
          Eindelijk in 406 nemen Hannibal en zijn mede‑aanvoerder Himilco de
          leiding op zich voor een expeditie tegen Akragas. Weer worden er enorme
          aantallen genoemd van 1000 vaartuigen met 120.000 of 300.000 man. Dat
          laatste getal kunnen we helemaal wel vergeten, terwijl een kwart tot de

          helft van 120.000 meer in de rede ligt.

          Himilco wellicht is de zoon van de bekende oceaanvaarder Hanno. De expeditie
          staat echter voorlopig onder de leiding van de oude Hannibal. Het begin is niet
          zo veelbelovend. Wel wordt Selinous weer snel onder de voet gelopen,
          maar in een zeegevecht voor Eryx gaan 15 van 40 Carthaagse triremen
          verloren in een gevecht met schepen van Syracuse. Deze waren naar op weg
          naar Panormus. Onmiddellijk stuurt Hannibal er een nieuwe vloot heen van
          50 schepen, die nu wel de noordkust pacificeren.
          Inmiddels is de aanvalsrichting van de Carthagers wel duidelijk
          geworden. Selinous wordt de uitvalsbasis en Akragas ligt hier het
          dichtste bij. Akragas is een van de rijkste Griekse steden op het
          eiland. De stad neemt zijn voorzorgen en huurt 800 Campaniërs en 1500
          Spartanen in. De Spartanen staan o.l.v. Dexippos.
          Na, ofwel een nachtelijke overtocht op de invasievloot, dan wel over
          land, waarbij de vloot op zee dekking geeft, verschijnt Hannibal met
          zijn leger in de maand mei van het jaar 406 voor Akragas. Er worden twee
          kampen geïnstalleerd. Een groot kamp aan de zeezijde en een kleiner
          verder weg het binnenland in. In het kleinere kamp bevinden zich 40.000
          Iberische soldaten. Akragas was zo groots en uitgestrekt, dat een
          volledige omsingeling niet mogelijk was.
          De vijandelijkheden worden niet onmiddellijk geopend. Zelfs nu nog doet
          Hannibal een vredesaanbod met twee voorstellen, waaruit de Akragantijnen kunnen kiezen:
          a.Aanbod om deel te worden van het Carthaagse rijk.
          b.Neutraliteit garanderen in de oorlog, die Carthago in feite met Syracuse voert.
          Dat laatste aanbod was best aantrekkelijk voor Akragas, want ook tijdens
          de Atheense expeditie was de stad neutraal gebleven. Toch moet
          getwijfeld worden aan de serieusheid van deze voorstellen van Hannibal.
          Hij had niet voor niets zo'n groot leger verzameld en hij moet geweten
          hebben, dat in ieder geval aanbod a. onacceptabel zou zijn. Bovendien
          was het voor Hannibal bij acceptatie van aanbod b. erg gevaarlijk om een
          dubieuze neutrale macht in de rug te hebben tijdens de verdere opmars
          naar Syracuse. De Akragantijnen gaan echter op geen van beide
          vredesvoorstellen in en dat hadden ze beter wel kunnen doen.
          Nu de diplomatieke activiteiten beëindigd zijn, beginnen de Carthagers
          met een massale aanval vanuit het westen. Daarbij wordt het geprobeerd
          met de befaamde stormtorens, maar door de grote oneffenheid van het
          terrein konden die niet dicht genoeg bij de muren van Akragas komen, waarvan
          de akropolis op een schier onneembare hoogte lag.

          Zie Boek 29.AKRAGAS            
          Das Tal der Tempel. G.di Giovanni. i.e.v.v. Hendrike Schoof,  Agrigento 1979. Das Nazional Museum. Beschrijving tempels, necropool en museum. Veel foto's en afbeeldingen. Het is een  uitgebreide folder. Op blz 71. o.a. een verklaring van
driehoekige vormen/Baal/Sicilië. Tekeningen. De relatie  tofet met Akragas is echter niet duidelijk.
Blz 90 Garum: "Ein Brauch der von den Karthagern eingefuhrt wurde" de drie vissenschaal (Campaans 350 v.C)
Ein Dinos aus Gela (eind 7e eeuw) "Das aus drei gleichlaufenden Beinen bestehende Hakenkreuz ist ausserdem das Symbol des Gottes Baal in seiner dreifachen Funktion als Gott des Sommers, Fruhlings und Winter" => dit is te betwijfelen: doet de herfst niet mee? Het symbool van de driehoekvorm van Sicilië overtuigt wat meer!       

                  LEGERKAMP
                  Het legerkamp van Hannibal bevindt zich in die tijd op de
                  helling van de berg Monserrato. De eerste aanvallen met 2
                  aanvalstorens geschieden via het dal Capoline. Op meerdere
                  plaatsen doen de Akragantijnen uitvallen, o.a. via de heuvel
                  met de necropolis (Colle dell Annunriata).

Zie: ATLAS VAN DE FENICISCHE & PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.
          55A.De campagnes in de jaren 407-405 v.C op Sicilië.
          55B.Belegering van Akragas (406 v.C).
          55C.Situatie rond Gela en het begin van de belegering (405 v.C).
          55D.Gela - Het aanvalsplan van de Grieken.
          55E.Gela - De eerste Griekse aanvallen.
          55F.Gela - Opvang van de Griekse aanvallen.
          55G.Gela – De Carthaagse tegenaanvallen.