dinsdag 16 september 2014

67.fysisch-geografische gesteldheid


          1.15.   De fysisch‑geografische gesteldheid van Sicilië.

 

          Sicilië is een bergachtig eiland in een driehoekige vorm, dat alleen  in

          het zuidoosten enige grotere kustvlaktes telt. Er om heen  liggen  enige

          eilandengroepen, zoals  de  Aegetische  en  Liparische  eilanden,  welke

          laatste groep van vulkanische oorsprong  is.  Het  oostelijke  deel  van

          Sicilië wordt gedomineerd door de grote Etnavulkaan.  Het  eiland  wordt

          doorsneden met enige kleinere rivieren als de Halykos en de Himeras. Ten

          tijde van de Feniciërs was het eiland nog tamelijk dicht bebost en had

          een mild subtropisch klimaat. Vooral in  het  noorden  en  westen  komen

          talrijke gebergten voor, die tot  direct  aan  de  kusten  reiken.  Deze

          gelede kust  was  met  zijn  beurtelings  voorkomende  baaien  en  kapen

          uitstekend geschikt voor het vestigen van factorijen en burchten  (Eryx,

          Heircte, Motya, Panormus, Solous, Drepana, Kephaloedium en Mylae).

 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

                                             900

          Boek 34.SICILY

          Phoenician, Greek and Roman. E.A.Freeman. Gresham Press.  London 1892. I.h.k.v.The Story of Nations. Enorm gedateerd,  maar niettemin een meesterwerk over de oude geschiedenis van  Sicilië. Plattegronden. Een mooie overzichtskaart. Oude  foto's. Foto's van munten.

Mogelijke Fenicische plaatsen: Ortygia + Thapsos (Tiphsach=Thapsalos) + Xiphonia + Pachynos (uitkijkpunt) + Makara (een Semietische godheid) + Selinus (Sela=de rots) + Mylae + Cephaloedium + Agathyrium + Charybdis + Zancle + Minoa + Inykon

Bewezen Fenicische plaatsen: -Panormus (gehele haven) = Machoshbim (kamp van de kleurbewerkers) = Machanat (ZIZ) > Machanaim (OT), -Solus = Soluntum = Sela + Eryx, -Motya, -Drepanum, -Lilybaion, -Thermai,  -Mondello.

blz 559: Phoenician Local Names in Sicily

 

Map 41.9.Ancient Sicily, M.I.Finley, 1979, London.

Zie:ATLAS VAN DE FENICISCHE EN PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.

          19A.De omgeving van Utica (ca.1000 v.C).

          19B.De lokatie van Utica.

 

 

 

    Zie: Boek 17.UTIQUE

            A.Lèzine. Societé Tunesiennes de diffusion, Tunis, 1970.

            Veel citaten. 55 foto's. Diverse plattegronden.

Belangrijk als basis voor elke publicatie over Utica.

 

 

Zie Boek 244.TRINAKRA

Alexander Schenk Graf v.Stauffenberg. Sizilien und Grossgriechenland in archaischer und fruhklassischer Zeit. R.Oldenbourg Verlag, Munchen – Wien 1963. Voornamelijk vanuit Grieks oogpunt, maar zijdelings komen de Feniciërs en Carthagers ook in beeld. Chronologie. Munten. Losse kaart. Doorspekt met gedichten en odes In bijlages: chronologie, munten, dichter Stesichorus. Bijgevoegde kaart wijst Malaga als MAINAKE aan!

Blz

37            Daidalos – Minos – Kamikos – Engyon

120          Fenicische schepen lossen die van de Myceners af

137          Dorieus

188          slag bij Himera 198 kaartje

307          Malchus – Mago – Carthalo wijding Tyrus voor 573!?

333          Kadmos naar Lokroi en Zankle?

340          Kadmos wordt historisch gezien + aantallen Himera

 

HOE KOMT EEN STEEN UIT HET JAAR 2773? V.C NU HIER TERECHT?

Map 39.4.5.The Palermo Stone and the Archaic Kings of Egypt, P.F.O’Mara, La Canada (Calif.) 1979, OA XXI 1982 (recensie).

Map 39.4.6.The Chronology of the Palermo and Turin Canons, P.F.O’Mara, La Canada (Calif.) 1980, OA XXI 1982 (recensie)

Trinakria.

De legendarische figuur Kokalos van Kamikos is mogelijk de eerste naam, die opduikt. Het zou een Sicaniër zijn, die reeds leefde voor de inval van de Siculiërs. De plaats Kamikos ligt waarschijnlijk dicht bij Akragas. De Sicaniërs achten zich autonoom en er ligt mogelijk een raciale verbinding met de Basken.

Dan is er de Griekse legende van Daidalos, die vanaf Kreta naar Sicilië vlucht. Hij wordt achtervolgd door Minos, die zich wil wreken op Daidalos vanwege een door hem begane moord. Er volgt een zevenjarig beleg van Kamikos, waarna de Kretenzers zich terugtrekken op Italië, waar zij verder leven als Japygiërs?

Een derde invalshoek ligt bij het verhaal, dat de Kretenzers, die bij Troje vochten op hun terugreis terechtkwamen bij Engyum op Sicilië. Zij stonden onder de leiding van Meriones. Bij Minoa vinden we overigens het graf van een belangrijke onbekende Kretenzische koning.

De stichter van Gela is Antiphemos en hij verovert de Sicanische stad Omphake.

De Siculiërs vestigen zich in het begin aan de oostkust. Zij worden dan vooral beïnvloed door de Feniciërs.

Tenslotte zijn er dan de Elymiërs, die zich in de streek van Segesta hebben neergezet. Zij beroepen zich op hun Trojaanse oorsprong. Pausanias noemt hen echter als Phrygiërs.

De Fenicische handelaren hebben zich waarschijnlijk (cursief) en zeker in de volgende plaatsen gevestigd:

THAPSOS                              zie Tiphsach >>> Thapsakos
PACHYNOS                           = uitkijkpunt
MAKARA                = naam Semietische godheid
SELINUS                                zie Sela = de rots van de Acropolis
HIMERA                
PANORMUS          zie Ziz of Machanat >> Machoshbim = kamp van de

kleurwerkers, of Machanaim in het OT.

SOLUS                   zie Sela >> Soluntum
XIPHONIA
ORTYGIA                              betekent Syracuse: oosten?
MYLAE
KEPHALOEDION
AGATHYRIUM
ZANCLE                 zie: Danklon
MINOA                   Ras Melqart
INYKON
CHARYBDIS

ERYX                      samen met de Elymiërs

HEIRCTE
THERMAI
NAXOS
MONDELLO
MOTYA
LILYBAION                            van hier gaat het naar Libyë

Nadat Philokles bij toeval ontdekt, dat Sicilië geen schrikbarend land is, zoals de Feniciërs het altijd hadden afgeschilderd, komt de Griekse exploratie op gang.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten