dinsdag 2 september 2014

58.Tarsis


          1.8.    Tartessië.

 

          Na het passeren van de  zeestraat  tussen  de  Middellandse  zee  en  de

          Atlantische oceaan kwamen de Feniciërs tenslotte in  contact  met  het

          rijk Tartessië.* Een streek in Zuid‑Spanje, waarvan de  bewoners  zilver

          dolven in de Sierra Morena, zonder de exacte waarde van het metaal  zelf

          te kennen. Ook tin was er bekend. Dat  werd  zelfs  vanuit  Gallicië  en

          Amorica  (Bretagne).  De  Feniciërs  zullen  lange  tijd   als   enige

          tussenpersonen gaan functioneren tussen Tartessië en de afzetgebieden in

          het  oosten.  Zij  zorgden  voor  een  goede  verstandhouding   met   de

          Tartessiërs, die zelf ook een vloot onderhielden en bovendien beschikten

          over een hooggecultiveerde metaalnijverheid.

 

          1.8.1.  De aankomst van de Feniciërs.

 

          Beladen met hun snuisterijen  (gouden  en  zilveren  sieraden,  kleding,

          ornamenten, beeldjes, geverfde doeken e.d.) zijn de Fenicische schepen

          hoogstwaarschijnlijk in de 12e eeuw  voor  de  Spaanse  kusten  versche‑

          nen.** De eerste nederzettingen werden lange tijd niet permanent in

          gebruik gehouden.  Dat  komt  pas  1  tot  2  eeuwen  later.  De  eerste

          permanente nederzettingen hadden het vervolgens moeilijk  De Feniciërs

          waren echter een vreemd volk, dat bij voorkeur via onderhandelingen  tot

          contacten placht te komen. Als het kon, werden de  handelsposten  zonder

          gebruik van geweld gesticht en vaak betaalde men een soort huur.

 

          1.8.2.  De situering van Tartessië.***

 

          Tartessië wordt door de meeste historici toch wel  in  het  dal  van  de

          Guadalquivir gelokaliseerd. Een enkeling houdt het op  het  dal  van  de

          Guaduana, terwijl ook Portugal en Marokko worden genoemd.

          Het feit, dat  de metalen, waarom de Tartessiërs  o.a.  bekend  geworden

          zijn, duidelijk kwam uit de Sierra Morena en ook, dat de stichting  door

          de Feniciërs van Gadir nabij de monding van  de  Guadalquivir,  lijkt,

          naast vele andere aanwijzingen op de streek rondom deze rivier als  oord

          van Tartessië te wijzen. Belangrijke steden van de Tartessiërs zijn  dan

          Carmona en Hispalis.

          In het begin heeft Tartessië of Tarsis deze zeer beperkte betekenis.  In

          de tijd van de 2e Punische oorlog zien de Barciden het gebied tussen  de

          Guadiana‑monding en de Kaap de la Nao als Carthaags  dominion  onder  de

          naam Tarschisch.

 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

          *   :P.Cintas is van mening, dat geheel Zuid‑Spanje (en alle andere

               verre landen) met Tarsis worden aangeduid (map 37.12.SEMITICA XVI 1966

                   Tarsis-Tartessos-Gadès).

          **  :De Proto‑Feniciërs of Kretenzers of Minoërs kunnen mogelijk al

               rond 1400 contact met Spanje gehad hebben.

          *** :Zie Tarschisch und Hispanien, M Koch in Madrider Forschungen,

               Berlin 1984.

 

              TARSIS: *  *  * **** *  *  *     *      *    *

                       * * *     *  * * *     * *      *  *

                        * *    ***   * *     *****      **

                         *      *     *           *    *  *

                               ****                *  *    *

                                                    *

 

              De schepen van de Feniciërs, die de grote zeereizen maakten,

              werden ook wel Tarsis‑schepen genoemd.

 

 

 

              Sommige Arabische geleerden poneren, dat Tunis vroeger Tarchich

              werd genoemd.Daarmee kan gesuggereerd worden, dat Tarsis dus

              helemaal niet zo ver weg lag.

 

 

 

 

Zie: Phoenizier und Spanier, Cirkin/Dressler, KLIO 63, 1981 (voor het begin)

Zie: Panorama actual de la colonizacion semitica en la peninsula Iberica, RSF V 1977 (totaal overzicht)

Zie: Implantations rurale antique sur le bas-Guadalquivir, M.Ponsich, Madrid 1974 (laat klassieke periode)

 

 

Zie Boek 206.LA PRIMERA HISTORIA DE MALAGA. La colonizacion fenicia arcaica. Eduardo Garcia Alfonso. Universidad de Malaga. 2002. De nieuwste plekken op de Spaanse zuidkust met kaartjes en zelfs een routebeschrijving!

Zie Boek 207.LOS FENICIOS EN MALAGA. Maria Eugenia Aubet. Universidad de Malaga. Geen jaartal!

Uitgebreide overzichten van de Zuid-Spaanse kustplaatsen, die door de Feniciërs werden gekoloniseerd en en dus niet alleen Malaga. Morro, Toscanos (Kolb:urbanisme), de haven van Toscanos = Manganeto, De Punische invloed op Cerro de Mar, de handelsplaats Cerro del Villar, Inheemse plek plaza de San Pablo te Malaga.