dinsdag 16 september 2014

66.versterking halverwege


          1.14.   Versterkingen halverwege.

 

Utica functioneerde al geruime tijd als tussenstation.  Daarnaast  namen de Feniciërs ook Melita (Malta) en Cossyra (Pantelleria)  in  gebruik. Ook  op  het  grote  eiland  Trinakria  (Sicilië)  stichten  ze  diverse steunpunten. De beheersing van Sicilië is van groot belang, want dit  is

het centrale kruispunt van de Middellandse zee. Feniciërs, Carthagers, Grieken en Romeinen zullen er dan ook fel om gaan strijden. Panormus (wellicht Ziz?) wordt een  van  hun  belangrijkste  steunpunten nabij  het  voorgebergte  Heircte.  Waarschijnlijk  zijn  ook  Pachynos, Thapsos en Mylae bijvoorbeeld in hun  handen  geweest.  Zij  voldoen  in ieder  geval  aan  de  omstandigheden,  waaronder  de  Feniciërs   hun nederzettingen probeerden te vestigen. en die waren meestal een kaap  of (bijna) een eiland voor de kust, waarmee ze in handelscontact wensten te komen. Zeker de straat tussen Italië en Sicilië moet  voor  hen  gunstig hebben geleken om er steunpunten te vestigen.