dinsdag 9 september 2014

62.het overige Spanje


          1.10.   Het overige Spanje.

 

          Naast het zo belangrijke Tartessië gingen de  Feniciërs  zich  ook  op

          andere plaatsen in Spanje nestelen. Na de consolidatie aan de zuilen van

          Melkart, werd ook de zuidoost kust  steeds  meer  verkend.  Een  van  de

          belangrijkste plaatsen werd hier Malaga. Meer  naar  het  oosten  werden

          Sexi (Almunacar) en Abdera (Adra) gesticht.

          De gehele zuidkust werd aldus overdekt met Fenicische  nederzettingen,

          die door de loop van  de  komende  eeuwen  in  omvang  slechts  langzaam

          groeien. De belangrijkse stad blijft Gadir, totdat zeer veel  later  het

          Nieuwe Carthago gesticht zal gaan worden, maar dat is dan  al  bijna  op

          het eind van de Fenicisch/Punische geschiedenis.

          De Fenicische aanwezigheid in Spanje blijft eeuwenlang beperkt tot  de

          zuidelijke, westelijke, oostelijke kusten en tot de rivierhavens aan  de

          Baetis. Mogelijk, dat territoriaal alleen in het land Tartessië zij  wat

          meer invloed hebben doen gelden,  maar  dan  nog  zal  dit  erg  beperkt

          geweest zijn. In deze beginperiode worden  de  producten  van  het  land

          (voornamelijk delfstoffen) hen aangereikt in de havens.  Zij  winnen  of

          produceren die niet of nauwelijks zelf.*

 

Map 39.4.3.La necropolis fenicio-punica de Almunecar, F.Molina-Fajardo, Granada. OA XXI 1982.

 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

                                                    1000

                                                                                                                      200 n Z

* Zie Boek 157.EL ORO EN LA ESPANA PRERROMANA Verschillende schrijvers. Onder de directie van Juan Antonio

   Garcia Castro. 1989. Met name het hoofdstuk CADIZ: orfebreria fenicia, is van belang. - diverse vindplaatsen

- 200 juwelen van Cadiz. - schatten met oosterse inbreng. - productiegebied goud ligt vooral in Gallicië

                  EEN VOORSTELBAAR CHRONOLOGISCH SCENARIO:

 

                  Periode van stomme ruilhandel                  1200‑1000

 

                  Periode van semi‑permanente verblijven    1100‑ 900

 

                  Periode van faktorijen                                 1000‑ 800

 

                  Periode van grotere nederzettingen             900‑ 700

 

                  Periode van territoriale expansie                  800‑ 600

 

                  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 
Zie Boek 254.EL PERIODO ORIENTALIZANTE

Actas del III simposio Internacional de Arqueologia de Mérida: Protohistoria del Mediterraneo Occidental. Anejos de Archivo Espanol de Arqueologia XXXV.

2 delen. Verslagen van congres te Merida. 94 artikelen.

De oosterse invloed vooral op het Iberische schiereiland.