dinsdag 9 september 2014

59.Gadir

          1.8.3.  De stichting van Gadir.
 
          Het  huidige  Cadiz  ligt  vastgeslibd  aan  het  vasteland.   Toen   de
          Feniciërs daar kwamen, waren het twee  eilandjes  voor  de  kust.  Het
          kleinste eilandje werd het eerst in bezit genomen, dan wel gehuurd.In de
          loop der tijden ondergaat het eilandje een naamsverandering van  Erythia
          naar het huidige San  Pedro.  Hoe  het  in  het  Fenicisch  heette  is
          onbekend. Wel zijn bij laag water nu nog de resten  van  een  tempel  en
          andere gebouwen te ontwaren.
          Later zijn de Feniciërs naar het grotere eiland getrokken.  Daar  komt
          Gadir, Gadeira of Gades tot stand. Het is een  veilige  plaats,  die  de
          Feniciërs hebben uitgekozen. Het is een typische Fenicische lokatie.
          Het liefst verblijven ze op hun schepen en als  ze  zich  ergens  moeten
          vestigen, dan het liefst op een kunstmatig schip  voor  anker  op  enige
          afstand van de kust.
          Omstreeks 1100 moet Gadir, zij het als provisorische  nederzetting,  tot
          stand gekomen zijn. Dat is VIER  eeuwen,  voordat  de  Grieken  serieuze
          pogingen doen om door te breken naar  de  Atlantische  oceaan  en  NEGEN
          eeuwen voordat de Romeinen Spanje veroveren. Een enorm lange tijd  drukt
          het zachte stempel van het beschaving brengende volk uit het  oosten  op
          Spanje. Een stempel,  wat  op  den  duur  een  erg  harde  indruk  heeft
          nagelaten tot nu toe. Deze zeer lange periode  heeft  een  niet  uit  te
          wissen invloed gehad op Spanje en de Spanjaarden.  Vrijwel  zonder  veel
          concurrentie is in Spanje bijna  een  millenium  lang  gevormd  door  de
          Feniciërs. En dat gebeurde meestentijds in  vreedzaam  contact  zonder
          verovering of  oorlog.  Slechts  in  de  laatste  halve  eeuw,  toen  de
          Carthagers  niet  anders  meer  konden,  heeft  het  strijd  gekend  van
          betekenis,  maar  ook  dan  strijden  de  Keltiberiërs  meestal  met  de
          Carthagers.
 
          Vanuit het eerst nog  kleine  Gadir  wordt  het  contact  met  Tartessië
          opgebouwd.  De  Feniciërs  zijn  zich  ervan  bewust,  dat   zij   het
          handelsmonopolie kost wat kost moeten zien te behouden ten  aanzien  van
          deze uiterst belangrijke leverancier. Daartoe zijn vooral de steunpunten
          op de 700 lange zeemijlen zeeweg er naar toe van belang.
          Verder is een stevig anker in Tartessië zelf nodig. Met diverse  stammen
          worden verdragen gesloten en ook in de Tartessische  steden  verschijnen
          factorijen van de Feniciërs. Een daarvan is het belangrijke Castillo de Dona Blanca
          aan de monding van de Guadalete, dat wellicht zelfs ouder is dan Gadir zelf.*
                                                            1100
 
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
* Boek 156.EL POBLADO FENICIO DEL CASTILLO DE DONA BLANCA
Diego Ruiz Mata y Carmen J.Perez. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria. Geen jaar van uitgifte. Een goed overzicht van deze Fenicische nederzetting. Er is niettemin ook een forse inheemse inbreng. Mogelijk eerder dan Cadiz? Aan de monding van de Guadalete. Occupatie begin 8e - eind 3e eeuw
Is dit de hoofdstad van Tartessië? Relatie met Sidonia, Asido, Saduna, Siduena. Is dit Herma Gades of Menesto of Arx Gerontis???
                      DIODORUS SICULUS:
                      Het land van de Iberiërs bevat meer en productievere
                      zilvermijnen dan ieder ander...  De inheemsen waren on‑
                      bekend met het gebruik ervan, totdat de Feniciërs op
                      hun handelsreizen zilver verkregen in ruil van een kleine
                      hoeveelheid handelswaar. Door dit naar Griekenland, Azië en
                      andere landen te brengen, verkregen ze een grote rijkdom.
                      Hun macht nam ook toe door deze handel, die zij lange tijd
                      bedreven en zij waren in staat om vele kolonies te stichten
                      op Sicilië en de omringende eilanden, op Afrika, Sardinië en
                      Spanje zelf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten