dinsdag 16 september 2014

63.de bestuursvorm

          1.11.   De bestuursvorm in de Fenicische steden.
 
          De situatie in Gadir heeft zich  waarschijnlijk  ook  voorgedaan  in  de
          meeste andere westelijke Fenicische nederzettingen. Het was een  soort
          republiekijns bestuur met oligarchische trekken. De  magistraten  werden
          op een  of  andere  manier  gekozen.  Waarschijnlijk  heeft  hierbij  de
          maatschappelijke positie een rol gespeeld in de zin, dat men een  zekere
          welstand diende te bezitten.
          De nederzettingen waren door de verre afstand tot het  moederland  sterk
          op zich zelf aangewezen. Niettemin bleven het in de beginperiode  gewoon
          kolonies (in ieder geval formeel) van voornamelijk Tyrus en Sidon.
          De onvermijdbare grote vorm van autonomie leidde er niet toe, dat de ene
          Fenicische nederzetting de andere ging overheersen in Spanje of ergens
          anders in het westelijke deel van de Middellandse zee. Gadir heeft nooit
          een eigen rijk gesticht. Wel behartigde het de  belangen  van  Tyrus  en
          samen met  de  andere  Fenicische  kolonies  de  belangen  van  geheel
          Fenicië. Pas veel later zal Carthago als enige van  alle  Fenicische
          kolonies een eigen rijk stichten.
 
          Zie  verder  boek  DERTIEN  van  deze  geschiedenis,  waar  onder   7.2.
          uitgebreid ingegaan wordt op het bestuur in de West‑Fenicische  steden
          in het westen.
Het lijkt overigens tamelijk aannemelijk, dat de bestuursvorm van de meeste West-Fenicische steden niet veel afgeweken zal hebben van die van het latere Carthago:
 
Aristoteles.
Hij schrijft over het bestuur van Carthago c.340 v.C. Hij heeft er alle waardering voor. Er was namelijk nooit een echt grote rebellie en evenmin een dictator van allure. Het bestuurssysteem zit tussen aristocratie en oligarchie in.
Koning
Geen alleenheerser
Gerousia: raad van ouden
soms meer dan één
Hoge raad van 100
Erfelijk of voor het leven
Magistraten worden gekozen
Beperkte duur
Volksvergadering
bij grote beslissingen
 
          84.15.  Aristotle:On the Constitution of          Ancient History
                  Carthage, c.340 BC                        Sourcebook
 
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten