dinsdag 16 september 2014

65.algemene situatie rond 900 v.C


          1.13.   De algemene situatie rond 900.

 

          In het oosten verkeert Fenicië in zijn grootste glorietijd  als  trait

          d'union tussen de handel en zeevaart op de Rode en de Middellandse  zee.

          Van Gadir tot Poent is een permanent bevaren zeeweg ontstaan,  die  zijn

          gelijke tot dan toe in de geschiedenis der mensheid niet  heeft  gekend.

          Grote oorlogen  komen  er  in  dit  uitgestrekte  handelsgebied  van  de

          Feniciërs nauwelijks voor. Toch pakken zich langzamerhand twee donkere

          wolken samen aan de horizon van de Fenicische wereld.  In  het  Nabije

          Oosten maken de Assyriërs  zich  gereed  voor  hun  vele  strooptochten,

          terwijl de Egeïsche wereld opnieuw ontwaakt en de zee als concurrent van

          de Feniciërs gaat bevaren. De eerste  overzeesche  steunpunten  worden

          door de Grieken al opgericht.

          Vanaf deze tijd gaan de Feniciërs steeds meer aandacht schenken aan de

          verbinding tussen het oude Fenicië en het aan de andere  kant  van  de

          Middellandse zee gelegen  Tartessië.  Vooral  als  rond  800  de  eerste

          Grieken zich in Rhodae in het uiterste noorden van Spanje  vestigen,  is

          het met de gemoedsrust van de Feniciërs al een beetje in dit deel  van

          de wereld gedaan.

 

 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

          * : Te Aliseda, Sevilla en Evora zijn bijvoorbeeld gouden voorwerpen en

              sieraden gevonden, die met behulp  van  de  Fenicische  technieken

              zijn bewerkt.

 

         Zie ook: 157.EL ORO EN LA ESPANA PRERROMANA Verschillende schrijvers.

Onder de directie van Juan Antonio Garcia Castro. 1989. Met name het hoofdstuk

CADIZ: orfebreria fenicia, is van belang.

 

              Zie:ECONOMY OF THE FENICIAN SETTLEMENTS IN SPAIN

                  Yu.B.Tsirkin blz 547 e.v. in:

                  STATE AND TEMPLE ECONOMY IN THE ANCIENT NEAR EAST II

                  E Lipinski/Departement Orientalistiek/Leuven 1979

                  ORIENTALIA LOVANIENSIA ANALECTA 6.

 

Sporen van de Fenicische aanwezigheid op de oostkust van Spanje:

- necropool Mas de Mussols

- scheepswrak Mazarron

- nederzetting La Fonteta

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie:ATLAS VAN DE FENICISCHE EN PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.

          26A.Sicilië vòòr de aankomst van de Grieken.

          26B.Sicilië tijdens de Griekse kolonisatie (na 735 v.C).

 

          27A.Omgeving van Motya (VIIIe eeuw v.C).

          27B.Restanten van Motya (opgravingen Whitaker e.a).

 

          34A.Pantelleria.

          34B.Malta.

          34C.Gozzo.

 

          35A.De Balearische eilanden.

          35B.Het Fenicisch/Punische Ebusos.

 

          36A.Panormus.