dinsdag 9 september 2014

60.Betis


          1.8.4.  De Betis als scheepvaartweg.

 Is dit de Tertis?

          Deze rivier de Guadalquivir speelde in de ontwikkeling van Tartessië een

          hoogst  belangrijke  rol.  Het  was   ook   voor   de   Feniciërs   de

          ontsluitingsweg het binnenland in. Zo vestigden zij zich als

          handelslieden in o.a. Corteba (Cordoba) en Hispalis (Sevilla).  De  naam

          Corteba stamt uit het Fenicisch en betekent oliepers. In  Corteba  was

          het de Feniciërs dan ook vooral om de olijvenexploitatie te  doen.  De

          rivier  werd  zo  ver  mogelijk  het  binnenland  in  opgevaren  om  het

          o.a.zilver uit de Sierra Morena op te halen.

          Langs de sterk meanderende rivier zijn op korte of wat verder af gelegen

          afstand op diverse plaatsen  Fenicische  vondsten  gedaan  vooral  ten

          aanzien van keramiek of graven. Genoemd kunnen worden Cerro de Macareno,

          Arva en Alcolea del Rio. Ibero‑Punische vondsten zijn veel talrijker  en

          stammen uit een latere periode (na de 5e  eeuw).  Hierbij  moet  gedacht

          worden aan plaatsen als Carmona, La  Mesa,  Cerro  de  Toruno,  Tablada,

          Camino del Arahal, Cartuja etc.

          Zie o.a. ook de volgende auteurs/literatuurbronnen voor TARSIS.

 

Sureda, N               Hipötesis sobre Tarschisch, 1970 Madrid.

Täckholm, U          Tarsis,Tartessos und die Säulen des Herakles, Opuscula Romana V, 143‑200.

Oppert, G              Tarshish und Ophir, Zeitschrift für Ethnologie 35   50‑72 (1903).

Pérez‑Prendes,J   El mito de Tartessos,Revista de Occidente 45, 183‑204   (1974)

Dion, R                  Tartessos, l'océan homérique et les travaux d'Hercule   RH 224, 27‑44 (1960).

Alvar, J                   Aportaciones el estudio del Tarshish biblico, Madrid

Almagro-Gabea, M               Pozo moro y el influjo fenicio en el periodo orientalizante de la peninsula Iberica, Madrid

Cirkin/Dressler      Phoenizier und Spanier, Klio 63, 1981

Koch                      Zum Gegenwartiger Stand der Tarsis-Forschung, Konstanz,  Erlangen 1977

RSF V                                    Panorama actual de la colonizacion semitica en la peninsula Iberica, 1977

M.Ponsich             Implantations rurale antique sur le bas-Guadalquivir, Madrid 1974

 

 

          Zie Boek 7.NOTICIARIO ARQUEOLOGICO HISPANICO    

          nr.6. Ministerio de Cultural, Direccion general del

          patrimonio artistico, archivos y museos, subdireccion

          general de arqueologia, Madrid 1979. Veel plattegronden,

          afbeeldingen en enige kaarten. Voorts een catalogus met

          publicaties van de 'Junta superior de excavaciones arqueologicas'.

Het betreft de plaatsen Chorreras, Toscanos, Jardin, Morro de Mezquitilla, Cerro del Mar.

                      Bijvoorbeeld:7a.Chorreras, un establecimento fenicia al est de la desembocadura del Algarrobo,

                      H.Schubart, G.Maass‑Lindemann, M.E.Aubet

185 fragmenten. Hogar(sp) = haard, vuurplaats. Op foto IVa is de zee te zien (15m boven zeenuveau).  Foto Ia is genomen vanaf de weg. In de wand zijn resten van de Fenicische muren te zien en deze zijn nu overgroeid.Zie ook foto 445 uit mijn archief. Er is een westelijk (La Sirena) en een oostelijk deel en dat ligt 180-220m uit elkaar. P.Beelaerts van Blockland wordt genoemd. De Fenicische keramiek stamt uit de 8e-7e eeuw v.C. De opgravingen zijn in 1974 en 1975 gepleegd.