zondag 26 april 2015

127.De veldslag bij Ecnomus.

          3.14.1. De veldslag bij Ecnomus.

          Tegen het eind van 311 is Agathocles op weg naar de westpunt van
          Sicilië. Het met Carthago ‘bevriende’ Gela wordt verrast en een te hulp
          uitgezonden Carthaags eskader wordt door een storm overvallen en kan dan
          niets meer uitrichten om Gela te behouden. (Diod.xix 106). Wel lukt het
          de Carthagers even later om in de straat van Messana een twintigtal
          Griekse schepen buit te maken.
          Inmiddels zijn Agathocles en Hamilcar elkaar tegengekomen aan de oevers
          van het riviertje de Himeras vlak bij zee aan de zuidkust. Aan
          weerszijden van de Himeras verheffen zich platte heuvels. Op de heuvel
          Ecnomus richt Hamilcar voor zijn betrekkelijk kleine leger van 14.000
          man een kamp in. Agathocles doet hetzelfde op de ertegenover liggende heuvel.
          Zo blijven beide legers enige weken tegenover elkaar liggen en het jaar
          310 kondigt zich aan, als de Grieken steeds brutaler de omgeving gaan
          plunderen. Hamilcar blijft met zijn leger rustig in het kamp, want hij
          verwacht aanzienlijke versterkingen uit Carthago. Op een gegeven moment
          laten groepen Carthaagse troepen zich toch verleiden om de al te brutale
          Griekse plunderaars te onderscheppen. Dat lokt natuurlijk een
          tegenreactie uit van Agathocles, die dan ook de tijd gekomen acht om een
          massale aanval op het kamp van Hamilcar te ondernemen. Agathocles komt
          met zijn complete strijdmacht de Himeras over en valt frontaal aan. De
          veldslag is nu pas goed begonnen.
          Ondanks hevig verweer, weten de Grieken toch het kamp van Hamilcar
          binnen te komen. Zij lijden daarbij veel verliezen, vooral als de
          Balearische slingeraars in het strijdperk treden. Zij zijn het, die de
          bijkans vluchtende troepen van Hamilcar doen omkeren. Een bombardement
          van stenen door de Balearische slingeraars doet de Grieken
          terugdeinzen. Dit betekent de ommekeer in de veldslag. De doorslag geven
          de al zo lang verwachte reservetroepen van Hamilcar, die juist op dat
          moment ten zuiden van de heuvel Ecnomus landen. Langs de kust komen zij
          zo snel mogelijk Hamilcar te hulp. De Grieken worden het kamp van
          Hamilcar uitgewerkt, terwijl de net aangekomen 5000 ruiters van de

          Carthagers aan een omsingeling van de troepen van Agathocles beginnen.

                  DE STRIJDKRACHTEN VAN HAMILCAR GISGO

                  1.In het begin 14.200 man, verdeeld in:
                      a.2000 Carthaagse burgers
                      b.10.000 Libyërs
                      c.1000 Etrusken
                      d.1000 Balearische slingeraars
                      e.200 man overige troepen
                  2.Later snellen te hulp:
                      a.40.000 man voetvolk
                      b.5000 ruiters

                  Weer moet Carthago het in deze veldslag tegen een
                  Griekse dictator opnemen. Het is opmerkelijk, dat
                  de Grieken met hun uitvinding van de democratie
                  toch in de meeste stadsstaten terugkeren naar het
                  koningsschap of naar zelfs een tiran. Daarentegen
                  hebben de Feniciërs en de Carthagers een evolutie
                  meegemaakt van een koningsschap, dat altoos enige
                  beperkingen kende, naar een aristocratische of een
                  oligarchische republiek. Een permanente terugval
                  komt haast niet voor. Carthago is dan ook een van
                  de meest stabiele staten van zijn tijd. Het voert
                  een defensief beleid en gaat slechts node over tot
                  het offensief over en dan nog alleen met een uitein‑
                  delijk defensief doel. Zo ook deze keer.


Zie ook voor een nadere uitwerking:
Map   86.9.   AGATHOCLES EN CARTHAGO                    H.R.van Diessen, Apeldoorn 2001
                  Een massamoordenaar en oorlogsmisdadiger  uit de oudheid.
          86.9.1. De doden van Agathocles                   H.R.van Diessen
          86.9.2. Chronologie Agathocles                     H.R.van Diessen

          Dan beveelt Hamilcar een algemene uitvalspoging en als ook het reserve
          voetvolk in de buurt is gekomen kan een algehele omsingeling van de
          Griekse troepen plaats vinden. Maar liefst 7000 Grieken sneuvelen tegen
          ten hoogste 500 man bij het Carthaagse leger. Bij de ontsnapte Grieken
          is Agathocles, die de restanten van zijn leger te Phalerion verzameld en
          daarna terugwijkt naar Gela. De Carthaagse ruiterij zet al te doldriest
          de achtervolging in en loopt in de val te Gela. Niettemin tracht
          Hamilcar andere Griekse steden voor de Carthaagse zaak te winnen en hij
          heeft succes. Tauromenion, Catane, Leontinoi, Camerina, Messana en
          Abacaenum sluiten zich bij de alliantie van Hamilcar aan.