woensdag 8 april 2015

122.De zesde Siciliaanse oorlog

          3.12.   De zesde Siciliaanse oorlog.

          Hicetes is de tiran van Leontinoi en de leider van de Siciliaanse
          Grieken, die Dionysius II uit Syracuse willen wegwerken. De Carthagers
          sluiten zich bij hem aan en zo rolt opnieuw een machtige coalitie op
          Syracuse toe. Dionysius II wordt in de citadel van Syracuse opgesloten
          gehouden. Er komt dan inmenging van onverwachte zijde. Het is Timoleon
          van Corinthe, die door de democratisch gezinde Grieken te hulp is
          geroepen. In eerste instantie komt Timoleon niet ver met zijn kleine
          leger en zijn nog kleinere vloot (10 schepen). In Metapontium en Rhegion
          wordt hij telkens onderschept, maar dank zij een list weet hij toch bij
          Tauromenion te landen. De Carthagers vragen Andromachus van Tauromenion
          om de uitlevering van Timoleon, maar die weigert dat.
          Alles lijkt nog goed te gaan voor Hicetes en zijn Carthaagse
          bondgenoten, want inmiddels heeft Hicetes Syracuse in handen gekregen en
          verschanst Dionysius II zich op de Nesos. Hicetes haast zich dan met
          5000 hoplieten naar het noorden, maar hij wordt bij Adranum door
          Timoleon vernietigend verslagen. Adranum en Tyndaris sluiten zich nu ook
          bij Timoleon aan. De sneeuwbal begint te rollen. Timoleon rukt op naar
          Syracuse en krijgt versterking van nog 10 Corinthische schepen. In
          Syracuse weet hij een klein stadsdeel te bemachtigen. Een aanslag op
          Timoleon mislukt en ondanks, dat de Carthaagse vloot van 150
          oorlogsschepen de grote haven binnenloopt, geeft toch Dionysius II de
          citadel van Syracuse aan Timoleon over.
          Mago en Hicetes begaan een beslissende fout door juist nu Katane te
          proberen te veroveren. In hun afwezigheid komt er een uitval van Neon
          vanuit de Nesos en die verovert de Achradina. Hicetes en Mago keren
          ijlings terug. Timoleon weet ondertussen wel Messana in te palmen en
          komt met verse Corinthische hulptroepen opnieuw naar Syracuse. De steun
          voor Hicetas brokkelt aan alle kanten af en de Carthagers vertrouwen het
          niet meer. Ook al hebben ze bezit van een groot deel van Syracuse; zij
          geven die positie op. Mago zeilt met al zijn troepen terug naar de
          Epicratie. Mogelijk heeft ook een usurpatiepoging in Carthago een rol gespeeld!
          Syracuse valt dan helemaal in handen van Timoleon, die de democratie
          herstelt en de burcht van Dionysius laat slechten.

          Mago krijgt veel kritiek te verduren, want hij heeft zijn bondgenoten in
          de steek gelaten. Hicetes is naar Leontinoi ontsnapt en weet een aanslag
          van Timoleon op zijn stad af te weren. Hierop volgt een raid in de
          Epicratie, waarbij zoveel mogelijk geplunderd wordt. Timoleon moet zijn
          huurlingen kunnen betalen. Hicetes ziet de kans schoon en probeert op
          zijn beurt een aanval op Syracuse (343/342), maar wordt teruggeslagen.
          Dat plunderen van de Epicratie zint de Carthagers volstrekt niet en ze
          komen dan ook met een enorme legermacht, als die ene overlevering
          tenminste klopt. Hasdrubal en Hamilcar voeren het bevel over 70.000 man
          voetvolk, 10.000 ruiters, 10.000 strijdwagens, 10.000 tweespannen, 200

          oorlogsschepen en 1000 transportschepen.

              De Crimisos‑rivier is waarschijnlijk de huidige Belice sinistro, die ongeveer
              1 mijl ten westen van het oude Entella ligt.

Zie:ATLAS VAN DE FENICISCHE EN PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.
         65A.De oorlog met Timoleon.
          65B.Poging tot lokalisering van de slag aan de Krimisos.
          65C.Gevecht om de stad Syracuse (Hicetas versus Dionysios II).
          65D.Gevecht om de stad Syracuse (Alle partijen in actie).
          65E.Gevecht om de stad Syracuse (De overwinning van Timoleon).
          65F.Veldslag aan de Krimisos (Beginfase).
          65G.Veldslag aan de Krimisos (Griekse ruiteraanval).
          65H.Veldslag aan de Krimisos (Aanval Grieks voetvolk).
          65I.Veldslag aan de Krimisos (Uitschakeling heilige schare)
          65J.Veldslag aan de Krimisos (Algemene Griekse aanval).
          65K.Veldslag aan de Krimisos (Vlucht Carthaagse leger).