donderdag 5 februari 2015

98.Himera2

          Op het bericht, dat Hamilcar de eerste stormaanvallen op Himera
          onderneemt, haast Gelo van Syracuse zich met 50.000 man voetvolk en 5000
          ruiters eveneens naar de belegerde stad. Gelo schakelt ca.10.000
          foerageurs uit van Hamilcar, die immers geen bescherming door ruiters
          genieten. De komst van Gelo komt de moraal van Himera zeer ten goede. Er
          worden daar zelfs uitvalsgaten gemaakt in de muren van de stad. Gelo
          bedenkt een goed aanvalsplan. Hij weet, dat Hamilcar zit te wachten op
          de ruiterij van Selinous. Het is daarom, dat hij in de nacht zijn
          ruiterij met een grote omweg om Himera heen stuurt. Hij laat hen zich
          voordoen als ruiters van Selinous en de Carthagers trappen in de
          valstrik, want zij laten de Griekse ruiters rustig het zeekamp
          binnendraven. Eenmaal binnen barst een ware hel los. De mannen van Gelo
          weten door te dringen tot de vele schepen en steken daar een aantal van
          in brand.
          Op dat moment dringt Gelo zelf met zijn voetvolk door tot het landkamp
          van het Carthaagse leger, alwaar hij na aanvankelijk succes toch wordt
          teruggeslagen door de Iberische troepen. Ook Theron van Akragas is nu
          vanuit Himera met zijn uitvallen begonnen en vanaf dat moment slaat de
          balans in de strijd door naar de kant van de Grieken.
          De troepen van Hamilcar gaan wijken om de schepen te kunnen bereiken,
          want die dreigen op te gaan in een vlammenzee. Zo weet nog een deel van
          Hamilcar's leger de schepen te bereiken en een ander deel vlucht over
          land naar Panormus. Niettemin is de nederlaag zwaar voor de Carthagers
          en men besluit al ras om vrede te vragen. Volgens Griekse bronnen zouden
          150.000 man zijn uitgeschakeld en weten slechts 20 oorlogsschepen te
          ontkomen.

          Wat er precies met Hamilcar is gebeurd, is onzeker. Hij komt in ieder
          geval om het leven. Hoe is een tweede. Mogelijk, dat hij reeds bij de
          ruiterinval om het leven is gekomen en was het Carthaagse leger direct
          al van zijn leider beroofd, waardoor het de Griekse verrassingsaanvallen
          niet meer effectief kon opvangen. Herodotus vertelt daarentegen het
          verhaal, dat Hamilcar zich na afloop van de strijd in een groot
          offervuur gegooid zou hebben. Hoe dan ook, Hamilcar Mago wordt door de
          Carthagers en Feniciërs als een grote held vereerd. Vele gedenktekens
          zijn van hem later teruggevonden.

          De Ionische steden Zancle en Rhegion hebben Hamilcar danig in de steek
          gelaten. Geen enkele hulp werd daadwerkelijk op het slagveld verstrekt
          en dat kan wel eens doorslaggevend geweest zijn bij deze grote nederlaag
          van Carthago op Siciliaanse bodem.

          De zoon van Theron gaat hierna in Himera regeren. Hij doet dat zo
          slecht, dat al spoedig een poging ondernomen wordt om hem af te zetten.

          Theron smoort echter het verzet van Himera in de kiem.


                  HIMERA
                  De stad werd in 648 gesticht. Er is nu alleen nog een
                  archeologisch opgravingsterrein op de heuvel. Aan de
                  voet van de heuvel ligt een ANTIQUARIUM, waarin de be‑
                  langrijkste vondsten liggen opgeslagen. Ook zijn er
                  maquettes te zien van de veldslag en van hoe de stad
                  er toentertijd moet hebben uit gezien. Het geheel wordt
                  echter verschrikkelijk ontsierd door de snelwegen, die
                  zich om Himera heen slingeren. De spoorlijn loopt vlak
                  onder de heuvel en scheidt de stad van de plaats, waar
                  de tempel van de overwinning is opgericht. De resten van
                  deze tempel zijn nu vrijelijk te bekijken. Het is een
                  Dorische tempel met de afmeting:55,91 bij 22,45 meter.
                  Voorts zijn er drie necropolen ontdekt en is ook de
                  "heilige plaats" vrijgelegd.

                  BRONNEN
                  Herodotus VII,165‑167
                  Diodorus IX,20,3 e.v.
                  Polynus I,28,1

           3.2.3.  Het vredesverdrag van 480/479.

          Het verbond tussen de Ionische steden op Sicilië met Carthago valt na de
          nederlaag bij Himera uiteen. De nuchtere Carthaagse kooplieden gaan niet
          door tot het uiterste, maar trekken gelijk de logische consequentie. Zo
          snel mogelijk vrede is het parool. Het opnieuw samenstellen van een
          expeditieleger kost teveel tijd en geld, terwijl de handel verlies zou
          lijden. Bovendien werden de bondgenoten in het oosten ook verslagen. Bij
          de vrede, die volgt, raken de Carthagers hun zeggenschap over o.a.
          Selinunte kwijt en moet er een schadevergoeding van 2000 talenten
          betaald worden. Dat is een fiks bedrag en de economie van de weliswaar
          rijke stad heeft wel enige tijd nodig om dat te verwerken.