woensdag 4 februari 2015

95.Pyrgi

Pyrgi

          Aan de dame Asjtarte. Deze heilige plaats
          werd gemaakt en gegeven door
          Tebanie Velianas, koning over
          Kayis(h)raie in de maand van het offer
          aan de zon als zijn (eigen) gave, inhoudende de tempel en zijn hoge ligging,
          omdat Asjtarte haar vertrouweling heeft begunstigd;
          in het derde jaar van zijn regering in de maand
          KRR op de dag van de begraving
          van de godin. En dat de  jaren,  waarop  het  beeld  van  de  godin  zal resideren
          in haar tempel, jaren zullen zijn, die even talrijk zullen zijn, als de sterren

          daar.