woensdag 4 februari 2015

92.In een breder kader

          
2.11.3  In een breder kader.

          Ondertussen is er op Sicilië omstreeks 550 een  soort  nationaal  réveil
          opgetreden. De Griekse stad Camerina waagt  het  zelfs  om  het  met  de
          Siculiërs op te nemen tegen de dominerende stad Syracuse. Camerina  werd
          echter al spoedig verslagen en daarmee zakt  ook  de  weerstand  van  de
          veelal  al  vergriekste  Siculiërs  ineen.  Met  de  Sicaniërs  in   het
          westelijke deel van Sicilië  hebben  de  Grieken  veel  meer  last.  Die
          verbinden zich meestal met Motya, Panormus of Segesta.
          Carthago is druk bezig om zijn posities overal te versterken.  Tartessië
          en Sardinië worden wingewesten en uit deze gebieden komen ook de  meeste
          huurtroepen. De Etruskische steden zijn de voornaamste  bondgenoten  van
          Carthago. Helemaal in westen  krijgt  Gadir  met  een  opstand  van  het
          binnenland te maken. De stad wordt behoudens een citadel  ingenomen.  De

          te hulp snellende Carthagers stellen orde op zaken.
                  CAMBYSES
                  De Feniciërs zijn de bondgenoten van de Perzen op zee.
                  Tijdens de Perzische verovering van Egypte oppert Cambyses
                  het plan om door te gaan naar Carthago. De Feniciërs wei‑
                  geren echter om verder te gaan, omdat zij niet tegen hun
                  "kinderen" ten strijde willen trekken.

Welvaart onder de Perzische parapluie.
Met de komst van het Perzisch bestuur over Fenicië gaan de Fenicische steden een periode van grote welvaart tegemoet en dat is eigenlijk aan het eind van de Fenicische beschaving. De steden gaan geld uitgeven. Sidon functioneert zo’n beetje als de hoofdstad van de 5e satrapie. Vele voorwerpen uit die tijd getuigen van het hoge culturele niveau. De Fenicische steden participeren met hun vloten volop in de Grieks-Perzische oorlogen. Wanneer Cambyses Carthago wil gaan aanvallen, weigeren de Feniciërs dit. Na Salamis moet Xerxes de Fenicische vloten laten vertrekken. Kennelijk hadden de Feniciërs een behoorlijk zelfstandige positie opgebouwd. Pas tegen het eind van de Perzische tijd gaat dit weer veranderen en overschatten de Feniciërs hun eigen kracht. Ze doen mee met een opstand van Evagoras te Salamis op Cyprus, met een mislukte satrapenopstand en uiteindelijk verraadt Tennes zijn eigen stad Sidon, of dit gebeurt door de huurling Mentor. De stad wordt verwoest met zijn 50.000 inwoners erin.

9.4.L'essor de la Phenicie et   J.Elayi     blz 25 ‑ 38
    la passage de la domination
    assyro‑babylonienne à la
    domination Perse

          Carthago zou de eerste stadsstaat worden, die er in slaagde om een  rijk
          op bouwen, dat ongeveer 3 eeuwen zou blijven bestaan. Dank zij  de  vele
          huurlingen kan de stad het zo lang volhouden tegen Grieken en  later  de
          Romeinen. De eigen mankracht is veel te gering.
          In  het  oosten  aanvaarden  de   Fenicische   steden   de   Perzische
          heerschappij inmiddels heel wat  instemmiger  dan  dat  van  het  vorige
          regime. De handel en scheepvaart bloeit daar weer op en onder de paraplu
          van het Perzische rijk verwerven ze weer  belangrijke  afzetmarkten.  Op
          die manier worden de Grieken nu beconcurreerd. De contacten met Carthago
          worden weer aangehaald.