zondag 6 maart 2016

158. Zeestrijdkrachten in jaren 261-255 v.C.

4.2.11.  De zeestrijdkrachten in de jaren 261‑255.

Slechts fragmentarisch zijn ons overleveringen bekend van de sterkte van de vloten en de verliezen in diverse zeeslagen of stormen. Daarbij komt, dat sommige overleveringen twijfelachtig zijn. De volgende tabel laat de bekende aantallen zien en de vele leemtes daarin.

tabel 2.
                  Carthago    Rome
=======================================================
261
sterkte                 ..... .....
LIPARI                  +17     ‑17
aanbouw                 ..... +200
260
sterkte                   130   145
MYLAE                   ‑50   .....
aanbouw                 ..... .....
259
sterkte                 ..... .....
gevechten               ..... .....
aanbouw                 ..... .....
258
sterkte                 ..... .....
gevechten               ..... .....
aanbouw                 ..... .....
257
sterkte                    80   200
TYNDARIS                ‑18      ‑9
aanbouw                 ..... .....
256
sterkte                   350   330
ECNOMUS                   ‑94   +40
aanbouw                 ..... .....
255
sterkte                 .....   350
HERMAïSCH VG.           ‑24 (‑114?) ‑9
CAMARINA                     ‑284
resteert                70       80
aanbouw                 ..... +220
254
sterkte                 .....   300
=======================================================

Zo zijn er vele leemtes in onze kennis omtrent de krachtsverhoudingen tussen de Carthaagse en de Romeinse vloot. Echter door afleidingen en diverse aannames te plaatsen, kan toch veel teruggehaald worden.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                ANDERE CARTHAAGSE ACTVITEITEN in 255
                In het jaar 255 zitten de Carthagers beslist niet stil.
                In Afrika brengt Hamilcar de Numidiërs tot rust, die
                1000 talenten schatting moeten betalen en daarnaast nog
                eens 20.000 stuks vee moeten leveren. Ongeveer 3000 Libyërs,
                die waarschijnlijk aan Romeinse zijde hebben meegevochten,
                worden gekruisigd. Op Sicilië onderscheidt zich Carthalo
                door opnieuw Agrigentum of Akragas in te nemen. Hij verschanst
                zich er niet, maar verwoest de plaats zeer grondig, zodat het
                de Romeinen niet meer als steunpunt kan dienen. De Carthaagse
                vloot herovert Cossyra en vervoert opnieuw troepen naar
                Sicilië.


Zie: ATLAS VAN DE FENICISCHE EN PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.
79A.Overzichtskaart:De rampzalige tochten van de Romeinse vloot 255/253.
                79B.Storm Palinurisch voorgebergte 253 v.C.
                79C.Storm bij Pachynos 255 v.C.