zondag 6 maart 2016

159. vervolg zeestrijdkrachten.

Zeestrijdkrachten (vervolg).

tabel 3a.Overgeleverde verliezen (265‑255).
                                   Carthago          Rome
MESSANA                               0         10
LIPARA                                               0         17
MYLAE                                    50          0
TYNDARIS                               18          9
ECNOMUS                               94        24
HERMAïSCH VG.            24 of 114         9
CAMARINA                              0         284
‑‑‑‑‑‑‑‑-----‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
TOTAAL                          186 tot 276    353

De Romeinen lijden duidelijk de meeste verliezen in de zeeoorlog tot en met het jaar 255. Het meeste daarvan komt echter door stormen en vermeende stormen. Natuurlijk vonden er in werkelijkheid meer verliezen plaats. Niet elk gevecht of geval van averij is opgetekend. Gedurende deze elf jaren moeten de Romeinen zeker tegen de 400 schepen verloren hebben.

tabel 3b.Overgeleverde aantallen buitgemaakte schepen (265‑255).
                                   Carthago          Rome
MESSANA                               10          0
LIPARA                                               17          0
MYLAE                                    0         34
TYNDARIS                               0         10
ECNOMUS                               0         64
HERMAïSCH VG.                     0         24 of 114
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
TOTAAL                                   27        132 of 246

Deze tabel met alleen de overgeleverde aantallen is nog minder betrouwbaar dan de voorafgaande tabel. De aantallen zijn voor de Romeinen zeker bij het Hermaïsch voorgebergte excessief hoog. Toch zullen de Romeinen meer schepen hebben buitgemaakt dan de Carthagers dat deden vanwege de Romeinse entertactiek.

Ondanks het feit, dat de Romeinen zwaardere verliezen lijden dan de Carthagers, verloopt toch de strijd op zee catastrofaal voor de Carthagers. De kleine oosterse stam had al moeite genoeg om een vloot van 200 hoofdzakelijk vijfdekkers te bemannen, maar met de verliezen van waarschijnlijk omstreeks 300 schepen in al die jaren met aan boord 90.000 mensen (!), werkt rampzalig voor Carthago. Slechts een minderheid van die 90.000 mensen zal zich in veiligheid hebben kunnen stellen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


                THERMAE
                Dit is een verhaal apart. Al lang loeren enige Romeinse
                legerafdelingen op deze stad, maar al enige jaren houdt de
                stad het op de Carthagers. Dan geraakt bij toeval een
                poortwachter in Romeinse handen. Zij laten de man vrij op
                voorwaarde, dat hij de volgende nacht de poort zal openen.
                De poort gaat inderdaad open, maar nadat de voorhoede van
                Romeinen (1000 man) binnen is, wordt de poort weer gesloten.
                Wellicht sluiten de Romeinen zelf de poort om de buit met
                minder mensen te hoeven delen. Mogelijk is ook, dat de
                stadswacht de poort weer weet te sluiten. In ieder geval
                worden de 1000 binnen gedrongen Romeinen zonder pardon
                afgeslacht. Enige tijd later ziet de bezetting van Thermae
                het nutteloze van een verdere verdediging van de stad in
                en zij laten zich door de Carthaagse vloot evacueren.
In het jaar 255 moet Carthago dan ook waarschijnlijk al aan het eind van haar krachten zijn geweest. Daarentegen kon Rome weer met haar veel grotere bron aan mankracht de verliezen van ca.120.000 man (op zee en op Sicilië) veel beter compenseren. Geen wonder, dat dit feit en het verschijnen van Regulus het Carthaagse bestuur doet verlangen naar het eind van de oorlog. Die moet echter wel worden voortgezet, omdat Rome nog lang niet aan vrede toe is. Carthago vergroot opnieuw zijn krachtsinspanningen.