dinsdag 1 maart 2016

156.De Romeinen in Afrika.


4.2.8.    De Romeinen in Afrika.

Ongemerkt landen de Romeinen in Clupea. Vulso gaat met het merendeel van de vloot terug. Regulus blijft achter met 15.000 man voetvolk en 500 ruiters. In de haven van Clupea blijven 40 schepen om dit steunpunt te beveiligen. Vrij snel na de ontscheping gaat Regulus op mars naar Carthago. Ondertussen worden 20.000 gevangenen gemaakt. Het zijn voornamelijk slaven, die hun bestaan in Italië zullen moeten gaan voortzetten.
De Carthagers hebben inmiddels een driehoofdige legerleiding benoemd. Het zijn Hasdrubal (zoon van Hanno), Bostar en Hamilcar. Deze laatste wordt later uit Sicilië teruggeroepen en komt met 5000 man voetvolk en 500 ruiters. Voor Adyn of Adys, dat op c.25 kilometer van Carthago ligt, komt het tot een nachtelijk(?) treffen. Dit Adyn is mogelijk het bekende Uthina of Oudina. De Romeinen vallen met twee kolonnes het Carthaagse legerkamp aan. Een van die kolonnes wordt teruggeslagen, maar de andere bereikt zijn doel. De Carthagers moeten hun legerkamp opgeven en trekken zich terug op Tunes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 Alles geraakt weer in paniek, net zoals bij Agathocles een halve eeuw geleden gebeurde. Ook Tunes kan niet worden gehouden en Regulus betrekt posities in en rond Tunes.
De oorlog leek gewonnen voor de Romeinen. Vele puno‑Lybische dorpen en steden gaven zich over aan Regulus en de Numidiërs zagen hun kans schoon om ook in de buit te delen door en masse de voorheen Carthaagse gebieden af te stropen.
Ook de Carthaagse koopliedenadel denkt, dat de oorlog verloren is, ofwel probeert tijd te winnen en informeert naar de vredesvoorwaarden. Het wellicht wankelmoedig geworden Carthaagse bestuur legt het hoofd te snel in de schoot. Van de andere kant overvragen de Romeinen bij hun vredesonderhandelingen meestal, waardoor in ieder geval bij de Carthagers de oorlogen onnodig verlengd worden. Ook ditmaal waren de vredesvoorwaarden veel te streng.
a.Opgave van Sicilië, Sardinië en Corsica.
b.Overgave van de vloot!
Zo streng waren de voorwaarden op het eind van de oorlog in het jaar 241 niet eens!
Dit soort klare taal brengt de Carthagers weer bij hun positieven en alle krachten worden samengebald om de dreigende ondergang het hoofd te kunnen bieden.
De volgende maatregelen worden genomen:
a.Hamilcar komt terug uit Sicilië met geharde geoefende soldaten (5000
  man voetvolk en 500 ruiters) en hij krijgt dezelfde rang als de andere
  Carthaagse generaals Hasdrubal en Bostar.
b.De Numidiërs worden in grote getale omgekocht om met hun ruiters tegen
  de Romeinen te vechten.
c.De Griekse veldheer Xanthippus werd aangetrokken met een aantal huur‑
  lingen. Hij krijgt het opperbevel over het leger, dat in het volgende
  jaar met een nieuwe afdeling olifanten de Romeinen te lijf zal moeten
  gaan.

Xanthippus stamt uit Sparta en hij beschikt over een groot organisatietalent. Het is zijn grote verdienste voor Carthago, dat hij de losse legereenheden van Carthago in de winter van 256/255 tot een samenhangend leger smeedde. Zijn strategisch inzicht zou verder bij de veldslag tegen Regulus ten goede komen.
Regulus liet ondertussen de winter zonder veel acties van zijn kant voorbij gaan. Hij probeerde met zijn geringe leger niet eens een beleg van de grote stad, maar bracht zijn leger binnen de veilige muren van de burcht van Tunes. Slechts kleine afdelingen liet hij de landengte bewaken.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DE EERSTE ROMEINS‑PUNISCHE OORLOG IN DE RINGMAPPEN:

Ringmap titel                                        schrijver                bron
nummer
======================================================================
2.20.Rome en Karthago        Vogt
3.4. Karthago,Syracuse
     und Rom                 Meier Welcher Ranke gesellschaft Heft 25/26
7.1. Aufstieg und Nieder‑
     gang Roemischen Welt    Temporini     Berlin/New York 1972
7.2. Karthagos Kampf um
     die Vorherrschaft       Hoffmann      in:Aufstieg und Untergang der
                                            Roemischen Welt (341)
7.3. Die beiden ersten
     Roemisch‑Karthagischen
     Vertrage                Petzold       Tubingen in:Aufstieg(364)
7.4. Zur Vorgeschichte der
     Ersten und Zweiten
     Punischen Krieges       Hampl         Innsbruck in Aufstieg (412)
12.18 Rhoemischen Geschichte Th.Mommsen    Wien/Leipzig 1932
12.19 Rome und Karthago      Vogt          Leipzig
13.16 The Punic Wars         Caven         Univ of London 1980
16.1  History of Sicily      Freeman       Oxford, Clarendon Press
16.2  De antieke wereldzee   Sprey         Den Haag 1946 Servire
16.3  Punica fides           Thiel
16.4  De Romeinse strategie  
      ter zee in de 1e pun.  Thiel
      oorlog
16.5  Der Erste Punische Krieg
      und das Problem des    Heuss        Darmstadt, Wissenschaft‑
      Imperialismus                       lichen Buchgesellschaft
16.6  De Romeinen            Stover       Baarn, Meulenhoff
26.3  Geschichte der         Meltzer      Berlin 1979
      Karthager                          (uittreksels H v Diessen)
40.2. La Sicilia antica      Gabba/G Vallet
40.3. Acragas Graecia        J A de Waele Den Haag 1971
41.4. De buitenlandse politiek van Hiero II van Syracuse (264‑263) Dr H T Wallinga
41.5. Ancient Sicily         Finley, M I, 1979 London
42.1. Geschichte der Karthager Werner Huss, Munchen 1985
42.4  The Phoenicians        FIAT Biompiani tentoonstelling catalogus 1988 Venetië
                           Palazzo Grassi.
49.2. DIE KARTHAGER               Huss         Bamberg