dinsdag 1 maart 2016

155.Zeeslag bij Ecnomus.


4.2.7.    De zeeslag voor Ecnomus.

In het jaar 256 verschijnen de consuls L.Manlius Vulso en M.Atilius Regulus met (volgens Polybius) 330 schepen aan de zuidkust van Sicilië. Aan boord vertoefden 40.000 soldaten, waarvan een deel aan land gezet moest worden in Afrika. Zij ontmoeten daar een grote Carthaagse vloot, die hen de oversteek naar Afrika willen beletten. Volgens Polybius is dit het grootste hem bekende zeegevecht, wat ooit heeft plaats gevonden.
De Carthaagse vloot stond onder bevel van Hamilcar en Hanno en vormde een brede lange linie met de linkervleugel o.l.v.Hamilcar ter hoogte van de Siciliaanse kust. De rechtervleugel staat o.l.v. Hanno en heeft tot taak om de Romeinen te omsingelen.
De Romeinse vloot had zich in een driehoek geformeerd, dat weer in drie eskaders uiteen viel. Een vierde eskader volgde op enige afstand als reserve‑eenheid.
Het Carthaagse midden week met opzet terug, maar de vleugels van de Carthaagse vloot vielen het derde en vooral het vierde Romeinse eskader aan. Het derde Romeinse eskader met de vrachtschepen werd naar het strand gejaagd en ook het vierde eskader werd door de Carthagers omsingeld en met vernietiging bedreigd.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zie de mappen:
57.34  The prefabricated Punic Warship        H Frost
57.49  Die Punische Kriege im griechischer    J Irmscher
           Sicht
57.50  Polybius on the Punic Wars. The        G Schepens
           Problem of Objectivity in History


                 HAMILCAR & HANNO
                Bij de Carthaagse vloot vinden we beide aanvoerders terug
                als bevelhebbers. De aanwezigheid van Hamilcar wijst er op,
                dat het aantal zeesoldaten (Epibaten) door Carthago op haar
                vloot wellicht is uitgebreid.


Zie:ATLAS VAN DE FENICISCHE EN PUNISCHE STAMMEN, STEDEN EN VOLKEN.
           77A.Zeeslag voor kaap Ecnomus 256 v.C.
           77B.Zeeslag voor kaap Ecnomus 256 v.C.


  
Kaart 4a.Zeeslag voor Ecnomus           EERSTE FASE


                                                                       doorbraak Romeinse
                                                                       vloot door het
                                                                       Carthaagse midden
                        CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
            CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCC                                                          CCCCCCCCCCCCC
CCCCCC                                                                                                 CCCCCC
                                                                                                                                  kust
                                                                                                                                  van
                                                                                                                                  Sicilië
                                                                    RRR
                                                                RRRRRRRRRRRR
                                                   RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                                   RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                        RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

                                   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
                                   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


                                                                       Romeinse transport‑
                                                                       vloot verjaagd naar
                                                                       het strand

                                               RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                                               RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR


                                                           Romeinse reserve

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C          =          Carthaagse schepen
R          =          Romeinse schepen
O         =          Romeinse transportvloot


                                CARTHAAGS VLOOTBESTAND BIJ ECNOMUS

                               De Carthaagse verliezen in deze zeeslag komen vooral
                               in het laatste deel tot stand (50 van 64 schepen in
                               totaal, die buitgemaakt zouden zijn).

                               Carthaagse            volgens de overlevering reële inschatting
                               vloot 256
                               ------------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
             sterkte bij begin      350          200
             verliezen              ‑94          ‑64
             sterkte aan eind       256          134
                               ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑------------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  
De eerste twee Romeinse eskaders staakten de achtervolging van het middendeel van de Carthaagse vloot, die met opzet het sterkste deel van de Romeinse vloot wilden weglokkken. Regulus en Vulso hadden echter de bedoeling van de Carthagers begrepen. Het was de Carthagers namelijk waarschijnlijk te doen om de vrachtschepen, waarop de Romeinse expeditiemacht voor Afrika zat.
De voorste Romeinse eskaders keerden nu in allerijl terug en nu dreigden de Carthagers op hun beurt in het nauw te komen. Daarop volgde een algehele terugtocht van de Carthaagse eenheden. De Romeinen claimen met recht de overwinning. Ze beweerden 30 Carthaagse schepen tot zinken te hebben gebracht en nog eens 64 te hebben buitgemaakt. Aan eigen zijde werd een verlies van 24 schepen gerapporteerd. Niet duidelijk is, of dat alleen oorlogsschepen waren, of dat daarbij ook nog een aantal transportschepen moet worden opgeteld.
Veelbetekenend is wel, dat de Carthaagse oorlogsvloot, ondanks deze verliezen intact bleef en nog steeds probeerde te beletten, dat de Romeinen overstaken naar Afrika. Volgens Zonaras moet de gehavende Romeinse vloot zelfs terug naar Messana om zich te herstellen en schepen zij eerst nu pas de expeditiemacht in?
De Carthaagse vloot was in eerste instantie er in geslaagd om de vijand buiten de Afrikaanse deur te houden, alhoewel haar verliezen waarschijnlijk groter waren dan die van de Romeinen. Admiraal Hanno deed dan ook in deze tijd een vredesaanbod, waarschijnlijk ook om tijd te winnen. De Romeinen gingen er niet op in.
Even later deden de Romeinen de daadwerkelijke oversteek naar Afrika. Komt het nu pas tot de omsingelingsslag of hebben de Carthagers zich reeds teruggetrokken op Afrika? Uiteindelijk lag de Carthaagse vloot onder leiding van Hanno in de golf van Carthago op de Romeinen te wachten, maar de Romeinen landden in Clupea aan de oostkust in Byzacium.
Hamilcar was ondertussen bij Sicilië gebleven.

IX.
 
          1EEN VISIE UIT DE 19e EEUW NA Chr:

            46.CARTHAGE AND THE CARTHAGIANS
            R.Bosworth Smith, M.A., Longmans,
            Green and Co, New York
             & Bombay, 1897.

Een zeer gedateerd boek, maar inhoudelijk nog steeds verrassend goed gedetailleerd aan informatie.
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


                                                                                                                      256
                                                                                                                944 n Z


                               ROMEINS VLOOTBESTAND BIJ ECNOMUS
                               (alleen de oorlogsschepen)

                               Romeinse              volgens overleveringen reële inschatting
                               vloot in 256
                               --------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑-‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
             sterkte begin       330            230
             verliezen           ‑24            ‑30
             buitgemaakt         +64            +34
             sterkte eind        370            234
                               ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑----------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

  
Kaart 4b.
Zeeslag voor Ecnomus.            TWEEDE FASE
                             CCCC CCC CCCC CCC CC CCCC


                                   RRRR
                                   RRRR
Romeinse voorhoede                 RRRR
keert terug                        RRRR
                                   RRRR
                                   RRRR
                                  RR RRR
                                 RRR  RRR
                                RRR    RRRR
                               RRRR     RRRR
                               VVVV      VVVV

                                   CCC>>   RR
                                   CCC>>   RR
                                   CCC>>   RR
                                   CCC>>   RR

CCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCC
VVVVVVVVVVVVV
RRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRR


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  


16a‑


                Enige
                LITERATUUR EERSTE ROMEINS‑PUNISCHE OORLOG

                ‑ Punic wars, B.Caven, London Univ.1980 (map 13.20+106).
                ‑ Punica fides, J.H.Thiel.
                ‑ Roemische Geschichte, Th Mommsen, Leipzig 1932.
                               Hoofdstuk VI.Krieg um Sizilien.
                ‑ Vie et mort de Carthage, Gilbert‑Charles Picard & Collete Picard,
                               Paris, 1970 (Hoofdstuk IV. La première guerre contre Rome).
                ‑ Die Karthager, Werner Huss, Muenchen 1990.
                               Hoofdstuk 24. Der 1.Römische Krieg (264‑241).
                - Regulus en Afrique, M.Fantar. OLA 33 Leuven 1989.