zondag 11 oktober 2015

147. De Romeins-Carthaagse periode

4.DE ROMEINS‑CARTHAAGSE PERIODE.

Meer dan honderd jaar zal deze confrontatie duren, uitdraaiend op een gruwelijke doodstrijd van Carthago. Drie oorlogen zullen er voor nodig zijn, die samen 44 jaren in beslag zullen nemen. Een confrontatie tussen twee wel heel verschillende staten, systemen en volkeren. Tot een confrontatie moest het uiteindelijk wel komen, omdat Rome bewust voor de aggressie koos.

tabel 1.Verschillen tussen de Romeinse en Carthaagse staat.

CARTHAGO                           ROME
vooral een maritieme staat         vooral een landstaat
een grote vloot                    een sterk leger
factorijen en steunpunten          kolonies
Fenicische minderheid              Romeins/Latijnse meerderheid
primair een handelstaat            primair een boerenstaat
defensief ingesteld                aggressief ingesteld
huurlegers                         eigen staand leger
losse bondgenootschappen           sterke bondgenootschappen
naar een democratie neigende       aristocratie met democratische
aristocratische olichargie         trekken
relatief geringe bevolking         grotere bevolking
aziatisch/afrikaans                europees
geldeconomie                       grondeconomie
plantages en slaven                zelfstandige boeren
luxe                               soberheid

Er zijn nogal wat verschillen tussen de twee staten, die heel goed naast elkaar hadden kunnen blijven leven, als elke staat tevreden was geweest met wat het had.
Er zijn ook wel overeenkomsten. Beide staten worden beheerst door een grote stad met een dominante aristocratie. Misschien ligt hier ook wel, meer dan bij de verschillen, de grondoorzaak van het komende conflict. De aristocratie van Rome blijkt in meerderheid meestal een agressieve aard te hebben, terwijl die van Carthago in meerderheid juist meestal een defensieve houding aanneemt.


Carthago heeft de leiding genomen binnen de Fenicische stam om, zij het met moeite, de Griekse aanvallen en penetraties te kunnen afweren. De Romeinse agressie zal zelfs het inmiddels wel geharde Carthago te veel worden.

Zie ook: Rom und Karthago, Vogt, Leipzig 1943 Fritz Schachermeyer. Een racistische opvatting. (map 2.13).
Punic coinage on the Eve of the first War against Rome- A Reconsideration, L.Mildenberg, OLA 33, Leuven 1989. (Map 12.19).