zondag 5 juli 2015

141. Sterkte Carthaagse oorlogsvloot.

          DE STERKTE VAN DE CARTHAAGSE OORLOGSVLOOT IN DE PERIODE 540‑270
          ======================================================================
          jaartal overgeleverde waarschijnlijke plaats      winst of verlies
                           sterkte           
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
          540      60             60             Alalia     +?
          480     300            200             Himera     ‑130?
          409      60             60             Selinous   o
          406 a.   40             40             westpunt   ‑15
              b.   50             50             westpunt   o
              c.  120            120             overtocht  o
              d.   40             40             Akragas    +8 tot zinken
          397 a.   10             10             Syracuse   +?
              b.  100            100             Motya      +?
          396 a.  400            300             overtocht  o
              b.  300            260             Katane     +20
                                                            (+100 tot zinken)
              c.  206            206             Syracuse   ‑40?
          368     200            200             Drepanum   +30
                                                            (+100 tot zinken)
          346 a.  150            150             Syracuse   o
              b.   20             20             Rhegium    o
          343     200            200             overtocht  o
          342      70             70             overtocht  o
          313 a.   60             60             overtocht  o
              b.   50             50             Syracuse   o
          311     130            130             Ecnomus    ‑60? (storm)
          309 a.   30             30             Megarabaai +?
              b.   30             30             Syracuse   ‑?
          279 a.  130            130             Ostia      o
              b.   30             30             Rhegium    o
              c.  100            100             Syracuse   o
          276    >110            110             Rhegium    +?(70 tot zinken)
          272     ?              ?               Tarentum   o
          270     ?              ?               Lipari     o
          ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑


Bij elkaar zelf  minimaal 250 schepen verloren en  330 minimaal vijandelijke schepen uitgeschakeld. De werkelijke cijfers zullen hoger liggen, gezien de vele vraagtekens.