zondag 17 mei 2015

133.het jaar 308 v C

          3.14.7. Het jaar 308 in Afrika.

          Nu de Carthagers ondervonden hebben, dat het erg moeilijk is om
          Agathocles gewapenderhand uit Afrika weg te krijgen, proberen ze het
          uitgebreid met omkoping. Daarin zijn ze vooralsnog nit erg succesvol,
          want slechts 200 huurlingen van Agathocles lopen daadwerkelijk over.
          Niettemin krijgt de Griek te maken met een gevaarlijke muiterij, die hij
          door een kordaat persoonlijk optreden in de kiem weet te smoren.
          Aanleiding voor de muiterij was een tweegevecht tussen ene dronken
          Lycissos en de zoon van Agathocles (Archagatos), waarin de eerste het
          onderspit dolf. De oorzaak lag veel dieper, namelijk een grote
          achterstallige soldij, want ondanks de vele buit en plundering, wilden
          de huurlingen hun geld zien. Veel tijd om onderling te twisten hebben de
          Grieken echter niet, want de Carthagers zijn druk bezig om hun Numidisch
          en Libysch achterland te heroveren. Zo ook in het land van de Zouphones
          onder de leiding van Clinon. Waar dat precies ligt, is nog niet nader
          getraceerd. Wel is bekend, dat Agathocles met 8000 man voetvolk, 800

          ruiters en 50 strijdwagens het Carthaagse leger daar opzocht.

              Chronologie volgens Meltzer in zijn:
              "Geschichte der Karthager", betreffende  Agathocles in Afrika.

              augustus    310                    landing in Afrika
              herfst      310                        veldslag voor Carthago
              winter      310/309                aanslag op Hadrumetum
                                                            ontzet Tunes
                                                            aanslag op Thapsus
                                                            tocht binnenland
                              309                        ontzet Tunes
                                                            aanslag op Clupea
                                                            bedwinging muiterij
              zomer       308                        expeditie binnenland
                                                            veldslag Zouphones
              herfst      308                         aankomst Ophellas
              zomer      307                        aanslag op Utica
                                                            aanslag op Hippo D
                                                            terug naar Sicilië
              herfst      307                         terug naar Afrika
                                                            laatste uitval
                                                            oproer huurlingen
                                                            vlucht uit Afrika

           Op met moment, dat Agathocles met zijn leger in dat land een rivier
          oversteekt, komt het met de troepen van Clinon tot een gevecht. Aan
          beide zijden zouden Numidiërs meevechten, maar die verbroederen zich
          snel en gezamelijk wachten zij de uitslag van het gevecht af. Op den
          duur moet Clinon zich naar zijn kamp terugreppen en wordt daarbij
          achtervolgd door Agathocles. Dan pas komen de Numidiërs ook in actie,
          want nu is de weg vrij voor een plunderaanval op het kamp van de
          Grieken, dat immers goeddeels verlaten is en volledig onbeschermd voor
          het grijpen ligt.
          Deze ontwikkeling dwingt de Grieken hun aanval af te breken op het kamp
          van Clinon. Zij moeten zelfs in allerijl proberen om nog iets van hun
          eigen kamp te redden. Zowel Carthagers als Numidiërs verdwijnen nu
          spoorslags in de nacht.
          Agathocles heeft wel 1000 gevangen gemaakt, waaronder 500 ex‑soldaten
          van Syracuse. Zij weten welk lot hen wacht en proberen te ontsnappen.
          Dat gelukt nauwelijks. Degenen, die gepakt worden, ondergaan een
          staaltje van Grieks barbarisme door middel van worging.