zondag 17 mei 2015

132.situatie op Sicilië

          3.14.6. De situatie op Sicilië.

          Op Sicilië is Hamilcar onverdroten verder gegaan met het onder zijn
          macht brengen van vrijwel het gehele eiland. Zelfs Deinocrates, de
          rivaal van Agathocles sluit zich bij hem aan. In 309 schijnt Hamilcar
          met 125.000 (???) man Syracuse bestormd te hbben, maar bij een
          nachtelijke aanval op de Epopilai, wordt Hamilcar bij Eurylaos gevangen
          genomen. Nadat hij spitsroeden moest lopen door de stad, wordt hij
          onthoofd en zijn hoofd stuurt men naar Agathocles. Deinocrates tracht de
          leiden de rol van Hamilcar over te nemen, maar het grote gecombineerde
          leger valt door meningsverschillen uit elkaar.
          Dan ontstaat er een verwarrende situatie, want Akragas vindt nu, dat het
          tijd is geworden om een eigen rol te gaan spelen in het machtsspel
          tussen Syracuse en Carthago.

                   AKRAGAS
                  Xenodikos bouwt een vrij sterk rijk op in Sicilië.
                  Gela, Herbessus, Entella, Leontinoi en Catane gaan
                  in zijn handen over. Tegen Leptinus en Demophilus met
                  hun leger uit Syracuse lijdt hij echter een zware
                  nederlaag. Daarna wordt de rol van Akragas weer
                  teruggebracht naar het tweede plan.
          Zo ontstaat er op Sicilië een driehoeksoorlog, wanneer Akragas onder
          Xenodikos zich teweer stelt tegen Syracusers en Carthagers. Xenodikos
          verovert Gela en doet uitvallen in de Carthaagse epikratie. De
          Carthaagse vloot blijft nog steeds Syracuse blokkeren en bij een
          zeegevecht voor Megara Hyblaea wordt een provinadvloot met 20
          begeleidende triremen door hen buitgemaakt. Grote veldslagen vinden er
          in deze jaren op het eiland verder niet meer plaats. De grote strijd
          wordt in Afrika gestreden.