zondag 17 mei 2015

130.Veldslag voor Carthago

          3.14.4. De veldslag voor Carthago.

          Alles loopt mis bij de Carthagers in de nu komende veldslag met de
          troepen van Agathocles. Ze pakken het ook volstrekt verkeerd aan. Het
          Carthaagse leger is in twee helften verdeeld en staat onder twee
          bevelhebbers. De 'Heilige bond' is in het hoogste gevaar weer
          opgetrommeld en staat onder de leiding van een Hanno en de andere helft
          in een van de Grieken opstelling staat onder de leiding van
          Bomilcar. Voor de falanx staan de strijdwagens opgesteld, maar die
          zullen maar nauwelijks in actie komen. Volgens Griekse geschied‑
          schrijvers zou het Carthaagse leger ca.45.000 man geteld hebben, waarvan
          1000 ruiters en 4000 man in strijdwagens. De Grieken telden nog geen
          20.000 man bij elkaar (incl.het scheepsvolk!). Reeds in het begin van de
          veldslag valt Hanno aan en dat had beter Bomilcar kunnen doen met zijn
          strijdwagens en sterkere opstelling. Deze laatste is nog bezig met het zoeken
          van een goede positie op een nabijgelegen heuvel en daardoor lijkt het
          erop, dat hij terugtrekt. De 'Heilige Bond' voelt zich in de steek
          gelaten. Elke samenhang tussen de onderdelen van het Carthaagse leger
          gaat nu verloren en de strijd ontaardt in een algemene vlucht door de
          Carthagers. Hanno is dan al gesneuveld.

                   AFVAL VAN ELYMAS
                  Na de slag voor Carthago, valt Elymas, een Libysch vorst,
                  van Carthago af. Hoeveel man achter hem stond is niet
                  bekend en evenmin welke stammen hij vertegenwoordigde.
                  Zijn afval zal echter niet lang duren. Binnen een jaar
                  zien we hem al weer binnen het Carthaagse kamp optreden.
          Er is wel eens gesuggereerd, dat Bomilcar verraad had gepleegd of in het
          geheim contact met Agathocles had gezocht teneinde de tyrannis in
          Carthago te verwerven. Er zijn geen bewijzen voor en het lijkt ook niet
          erg waarschijnlijk.
          In ieder geval verliezen de Carthagers minimaal 1000 man en Agathocles
          ongeveer 200 man (zie Freeman). Dat zijn verhoudingsgweijs zeer geringe
          aantallen. De veldslag zal wel niet hevig zijn geweest of niet lang
          hebben geduurd. Diodorus heeft het over 3000 gesneuvelden bij de
          Carhagers en 2000 man bij de Grieken.
          Het gevolg van de veldslag is wel, dat Agathocles nu de handen vrij
          heeft om een deel van het achterland te veroveren. Bomilcar vlucht naar
          Neapolis, een kleine stad ten noorden van Carthago en verzamelt tussen
          de 1500 en maximaal 4500 man. Kennelijk durfde hij niet rechtstreeks
          naar Carthago te gaan. Met zijn verzamelde manschappen gaat hij in vijf
          kolonnes op mars naar Carthago, maar hij wordt onderweg gestuit door
          regeringstroepen en gevangen genomen. Na zijn nederlaag tegen
          Agathocles voelde hij zich wellicht wel gedwongen om een staatsgreep te
          doen. Hij kende immers het systeem van vergelding op falende
          bevelhebbers. Net zoals Hanno de Grote en Mago mislukt ook hij erin en
          wordt doodgefolterd.

          Agathocles valt nu het andere Neapolis aan aan de oostkust en verovert
          dat. Daarna is het de beurt aan Hadremetum. Na grote aandrang uit
          Carthago besluit Hamilcar om van zijn Siciliaans leger 5000 man af te
          staan en hen naar Sicilië te zenden. Dat is eigenlijk een beetje vreemd.
          Want, wat de Carthagers in Afrika nodig hebben, is een goede veldheer.
          Er zijn soldaten genoeg.
                  HET RIJK VAN AGATHOCLES IN AFRIKA
                  In de loop van 309 weet Agathocles aldus een groot
                  deel van de CHORA van Carhago in handen te krijgen.
                  Neapolis, Hadremetum, Tunes, Thapsus, Missua en ook
                  Clupea geraken in zijn handen.
                  Na de verovering van Thapsus onderneemt Agathocles
                  eerst nog een tocht diep het binnenland in, ontzet
                  nog een keer Tunes en verovert tenslotte Clupea.