vrijdag 23 januari 2015

87.Pentathlos

          2.9.    Invasie door Pentathlos op Sicilië (580‑577).

          Met de ontwikkeling van Akragas door de Griekse stad Gela op Sicilië  is
          de laatste grote nederzetting in 580 tot  stand  gekomen.  Tezelfdertijd
          trachten de Grieken bij Lilybaeum aan de westpunt  van  het  eiland  een
          kolonie  te  vestigen.  Ze  worden  echter  spoedig  verdreven  door  de
          gecombineerde krachten van de Feniciërs en  de  Sicaniërs.  Naast  het
          volk der Sicianiërs zijn het vooral de Elymiërs *, die zich aan de zijde
          der Feniciërs scharen.
          Tijdens de landing van Pentathlos met zijn medestanders nabij het latere
          Lilybaeum, is er een strijd gaande tussen Segesta (Egesta of Aigesta) en
          het nog niet eens zo oude Selinunte. Segesta  is  de  hoofdstad  van  de
          Elymiërs. Pentathlos met zijn mannen van Rhodos  en  Cnidië  ondersteunt
          Selinunte en Segesta krijgt hulp van de Feniciërs uit Motya, Solus  en
          Panormus. Tenslotte kiezen  de  Sicianiërs  van  Halikyai  de  kant  van
          Segesta. Het is niet bekend, of Pentathlos er hoe dan ook aan  toe  komt
          om een nederzetting in te richten. Het komt namelijk  al  snel  tot  een
          veldslag,  waarbij  het  verenigde  anti‑Griekse   leger   overwint   en
          Pentathlos sneuvelt. De overlevende Cnidiërs  en  Rhodiërs  redden  zich
          over zee naar Lipara, dat in die tijd  slechts  bewoond  werd  door  500
          inheemse Aeoliërs. Vanuit Lipara houden de gevluchte Grieken zich verder
          in leven met het bedrijven van zeeroof. Dat doen zij  onder  de  leiding
          van Gorgos, Thestor en Epithersidas vooral tegen Etruskische schepen.
          Het  meningsverschil  tussen  Selinunte  en   Segesta   werd   voorlopig
          bijgelegd.

          * :vlg.Pausanius zijn de Elymiërs nazaten van de  Phrygiërs  uit  Klein‑
          Azië.


           Bronnen voor Pentathlos:Pausanius 10,11,3.
                                     Diodorus   5,9.

SELINUNTE
          History and Guide. F.Bilello. Publishers Sava. Palermo 1982.
          De geschiedenis is zeer beknopt. Wel een goede beschrijving
          van de tempels. Reconstructies. Gids. Plattegronden.
          Portretten van enige Grieken. Foto's.

Map 67:
Selinus ligt op de zuidkust van Sicilië. C.630 v.C gesticht door Megara Hyblaea. De stad wordt bekend door zijn vele tempels. De rijkdom (veel munten in de 6e eeuw) is terug te voeren op de vruchtbare omgeving.  De stad leeft in welhaast voortdurend conflict met Segesta.
Ten noorden van Marinella liggen de meeste tempels. De akropool ligt op een c.3 ha groot plateau. Ten noorden hiervan bevindt zich de antieke stad. Naar het westen toe vinden we het heiligdom van Demeter Malaphorus.

De grootste tempel G: 8 x17 buitenzuilen en 50 x110 meter groot werd nooit afgebouwd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten