donderdag 11 december 2014

80.Kolonisatie kust van Zeugitanië


          2.6.3.  De kust van Zeugitanië.

 

          Hiermee wordt bedoeld de kust, waaraan Utica en Carthago liggen. Het  is

          een erg gelede kust en was duidelijk anders van vorm dan  nu  het  geval

          is. Door aanslibbing zijn veel baaien land geworden. In de vroegere tijd

          stond het  meer  van  Tunis  ook  nog  in  verbinding  met  de  zee.  De

          voornaamste rivier de Bagradas (Medjerda) mondde veel zuidelijker uit in

          de golf van Carthago. In de oudheid is deze kust een uitermate geschikte

          kust voor de Feniciërs om er nederzettingen te stichten. In baaien  en

          meren kunnen ze hun schepen kwijt, terwijl op  kapen  en  landtongen  de

          relatief gemakkelijk te verdedigen plaatsen gebouwd kunnen worden.  Geen

          wonder, dat we hier de twee grootste Fenicische steden  op  de  Noord‑

          Afrikaanse kust vinden.

          Zie:P Cintas, "Fouilles à Utique" in Karthago II 1951; V 1954.

                               "Deux campagnes de fouilles à Utique" in Karthago V

                               1954, pag 1‑88.

                              "Nouvelles recherches à Utique" in Karthago V 1954,

                               pag 89‑154.

 

Cintas in Utica.

Hoofdstuk 1.De problemen.

-         de overleveringen: is het wel 1101 v.C als stichting?

-         de geografische omstandigheden: de verlanding.Fr.Reyniers onderzoekt de aanslibbing in 1951. Twijfel over het eilandje van S.Gsell.

-         de archeologische gegevens en het gebruik van luchtfoto’s.

Hoofdstuk 2.De nieuwe opgravingen.

-         de loop van het grondwater

-         de oude kustlijn

-         de noordelijke necropool

-         hoe de deksels op de sarcofagen werden neergelaten

-         het Punische 5e eeuwse Utica

-         enige chronologie:

eind 7e eeuw: begin Carthaagse invloed

6e eeuw: de grootste ontplooiing

5e eeuw: teruggang

4e eeuw: Renaissance in de zin van Hellenisering

Hoofdstuk 3.De 1e campagne.

-         de oostelijke necropool

-         de scarabee van de krijger

-         graven uit de 4e eeuw

-         het tablet van de ambachtsman

-         graven uit misschien 8e maar zeker uit 7e eeuw

-         classificatieproblemen keramiek

-         keramiek uit 8e eeuw

Hoofdstuk 4.De 2e campagne.

-         necropool van de ‘berge’

-         graven uit de 5e eeuw

-         messen en scheermessen

-         graven uit de 6e eeuw

-         de ring met Baal

-         Griekse keramiek

-         Graven uit de 7e eeuw

-         Graven uit de 8e eeuw

Bijlagen met veel kaarten, foto’s.

 
          Vanaf het jaar 700 wordt Carthago een belangrijke  stad.  uit  die  tijd
          treffen we ook steeds meer  archeologische  vondsten.  Zo  langzamerhand
          moet Utica de eerste plaats gaan afstaan in dit gebied.