dinsdag 11 november 2014

77. Langs de Mauretaanse kust


          2.4.    Langs de Mauretaanse kust.

                                                                                            

          Reeds in zeer vroege tijden hebben de Feniciërs deze kust verkend. Al omstreeks 1100 werd Lixus gesticht. Vele andere nederzettingen zijn gevolgd,  waarvan we slechts een paar bij naam  kennen en hebben kunnen lokaliseren.

          De exacte ligging van Trigx en Cotte is onbekend, maar deze factorijen moeten tussen Tingis en Zili gelegen hebben. Zili is het huidige Asilah, dat op een kleine kaap in zee uitsteekt. Iets zuidelijker ligt Lixus, dat nabij het huidige Larache te vinden is.

                  ZIE: Map 8.7.Mapa arqueologico de la zona del protectorado de Espana en Marruec {Melilla,Cazaza,Alucemas,Tanger,Valonae, Ceuta,Arcila,Larache,Tetuan,Laud Plumen,

 Cabo Tris,Cobucla,Taenia Longa,Parietina} CENTRAL DE MONUMENTO HISTORICO Y ARTISTICO, C L DE MONTALBAN, 1933

 

                      CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'EXPANSION CARTHAGINOISE AU

                      MAROC door P CINTAS

Op of nabij de huidige plaatsen Rabat, Mohammedia, Casablanca, Azemmour, El‑Jadida  (Rusibis),  Safi,  Essaouira  (Mogador)  en  Agadir   is   de aanwezigheid van de Feniciërs tastbaar aanwezig. De lokaties zijn  ook uitermate geschikt als steunpunten. Verder  moet  nog  gedacht  worden  aan  Moulay‑Bouselham,  Dar‑Bouazza, Oualidia en de monding van de Oued Tensift. Op den duur zijn  deze  nederzettingen  van  het  eerste  uur  voor  het merendeel weer vervallen en opgegeven, omdat er geen droog brood voor de handeldrijvende  Feniciërs  in   deze   streek   te   verdienen, of dat er sprake zou kunnen zijn van enige strijd met de inheemse bevolking (zie o.a.Diodoros).   Een uitzondering vormt  de  goudhandel.  Alleen  Lixus  en  Mogador  blijven

langere tijd bemand. De tocht van  Hanno  in  de  vijfde  eeuw  is  o.a. bedoeld om de kust nieuw leven in te blazen. Wellicht is er sprake van meerdere expedities.

De reizen in de zin van etappes:

Op zijn eerste reis sticht Hanno Thymatérion, de muur van de Cariërs, Gytte, Acra, Melitta en Arambys. Op zijn tweede reis bereikt Hanno het eiland Cerné en dat moet in de streek Rio de Oro gelegen hebben. De derde expeditie ging veel verder dan de eerste twee, maar hoe ver exact zullen we waarschijnlijk nooit weten. De meningen variëren globaal vooralsnog tussen Guinee en Kameroen in. Voor verdere details wordt verwezen naar Deel Drie 5.5.

Hier past verder wel de opmerking, dat de reis van Hanno met zijn 60 schepen(?) en 30.000 opvarenden(?) geen blijvend resultaat gehad heeft. Net zoals Gadir en Carthago het steunpunt Mogador rond 500 opgaven, zo ook gaan op den duur deze nieuw gestichte kolonies van Hanno verloren? Hedentendage hebben we de grootste moeite om met zekerheid vast te stellen, waar exact deze kolonies gelegen hebben, ofwel zijn ze voortgegaan onder een andere naam. Niettemin is de tocht van Hanno een epische prestatie, die de Portugezen in vele etappes pas zeer veel later zullen herhalen.

ncfps