dinsdag 11 november 2014

75. in conflict met de Etrusken?


          2.2.    In conflict met de Etrusken?

 

          Nog voor de Grieken zich "en masse" in  Zuid‑Italië  vestigden,  was  er

          (waarschijnlijk vanuit Klein‑Azië) een ander volk in dat  land  gekomen.

          Ze  worden  Rasena,  Tusken,  Etrusken  of   Thyrreniërs   genoemd.   Hun

          geschiedenis  is  nog  moeilijker  te  reconstrueren  dan  die  van   de

          Feniciërs. Het was in eerste instantie een landvolk, dat  zijn  steden

          op hoogten in het binnenland bouwde. Toch deden  ze  ook  aan  zeevaart.

          Sporen van hen zijn gevonden op Ilva (Elba), Corsika en Sardinië.  Zelfs

          in Spanje schijnen zij zich vertoond te hebben. *

          De latere koning Arganthonius zou mogelijk een  Etruskische  naam  gehad

          hebben. De Etrusken moeten een langdurig  contact  met  Tartessië  gehad

          hebben, want ook zij waren bedreven in zeevaart en  metaalbewerking.  De

          metalen van Spanje zullen hun weg ook naar Etruskenland gevonden hebben.

          Dit  heeft  de  Etrusken  ongetwijfeld  in  contact  gebracht   met   de

          Feniciërs. Of het ooit gewapenderhand tot  een  conflict  is  gekomen,

          laat zich niet traceren.  In  menig  opzicht  zijn  de  Etrusken  en  de

          Feniciërs concurrenten van elkaar geweest en toch horen we nooit  over

          echt grootscheepse conflicten. Wel is er een  overlevering  bekend,  dat

          Carthago ooit de Etrusken verboden heeft om naar Madeira te varen.

ncfps

Geen opmerkingen:

Een reactie posten