vrijdag 17 oktober 2014

70.Sardinië


          1.18.   Sardinië.

 

          Een ander uiterst belangrijk aanlooppunt op de lange route  naar  Spanje

          is het eiland Sardinië. De belangrijkste Fenicische  nederzetting  zal

          daar uiteindelijk Carales ofwel Agryle worden, maar ook Nora en  Tharros

          spelen een belangrijke rol. Sardinië heeft wat meer  vlakke  gedeelten  dan

          Sicilië en deze vinden we vooral in het zuiden en westen.

          De bevolking wordt wel eens geassocieerd met het zeevolk  der  Sjardana,

          dat omstreeks 1200 samen met de andere Zeevolken het Nabije Oosten danig

          overhoop gooide.

          Voorlopig  functioneert  Sardinië  in  het  begin  van  de  Fenicische

          aanwezigheid vooral als rustpunt en  uitwijkhaven.  Alleen  in  Nora  en

          Tharros moeten zich Fenicische groepen (uit Cyprus?) neergezet  hebben

          om er een definitief nieuw bestaan te vinden.  Later  zal  Sardinië  een

          belangrijke  strategische  betekenis  als  een  der   schilden   in   de

          Middellandse zee tegen de opdringende Grieken. Dan ook ontstaat  pas  de

          lange keten van Fenicische steunpunten aan vooral de zuid en westzijde

          van het eiland. Dan ook worden de Sarden  steeds  vaker  overgehaald  om

          dienst te nemen in de Carthaagse huurlegers.

In de directe nabijheid van Nora zijn veel Nuraghenresten gevonden. Sa Guardia Mongiasa is zo’n plek. Norax zou de legendarische stichter kunnen zijn. Stichting door de Feniciërs in de 8e eeuw v.C. 

 

 

Map 39.4.1.Note de glittica punica, E.Acquaro, OA XXI 1982, waaruit de invloed tot ver in het binnenlan (Senorbi) tot uiting komt.

 

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

                Zie Boek 255.SIZILIEN Archeologisches und Kunsthistorisches Museum Europas. Edizioni Poligraf, Palermo 1976. tekst: Anna Maria Dragotta i.e.v.v. Irmgard Lugaro Behrens. Blz 7 De Feniciërs kwamen pas naar Sicilië toen zij Carthago gesticht hadden??? 10 Punisch schip op de Trajanus zuil 17 Palermo. ZIZ=bloem? MAHANNAD=groot veld?? 19 Solunte in 234?? Onder de Romeinen. Waarschijnlijk al in het jaar 254 of 244! 53 Catalfano 54 Trapani: Hamilcar bouwt toren op Columbaia??? 60 Erice: Fenicische letters op de cyclopische stenen 63 Segesta 65 tempeltje uit Marsala 66 Mazara 67 Selinunte 71 eilanden 72 Agrigent 87 Gela


              INOSIM

              Een van de oudste plaatsen op Sardinië, die door de Feniciërs in

              bezit genomen werd, is het eilandje Inosim, ofwel het huidige

              S.Antioco.

              In de catacomben van de oude kerk van S.Antioco kan men nu nog de

              uitgehouwen graven zien. Tegenover het eiland ligt op het vasteland

              de berg Sirai, die erg belangrijk was vanwege de mijnbouw.