donderdag 28 augustus 2014

53.Inleiding boek drie

INLEIDING

 
De Feniciërs zijn de sleutelfiguren van de Oudheid. Dat is niets teveel gezegd, want niet alleen in het oosten hebben zij een dominerende rol gespeeld. Ook in het westelijke deel van de Middellandse zee hebben zij een zo mogelijk nog groter stempel gedrukt op de vooruitgang van de scheepvaart, handel en de beschaving in het algemeen. Honderden jaren waren zij samen met de Etrusken de enige beschaafde natie in dit deel van de toenmalig bekende wereld.
De kleine stam van kooplieden en ambachtslieden heeft met succes weerstand geboden aan de vloedgolf van de Grieken. Aan de militaire wals van de Romeinen zijn zij als aparte natie tenslotte ten onder gegaan, maar dat heeft de Romeinen verschrikkelijk veel moeite, geld en soldaten gekost.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Het zijn de Feniciërs geweest, die oost en west van de Middellandse zee letterlijk voor de mensheid met elkaar verbonden hebben. Voordat een ander volk * zich in dit gebied een zeevarende natie van betekenis kon noemen, heeft het Fenicisch handelsgebied reeds vroeg een onvoorstelbare omvang bereikt. Daarbij beperkten zij zich niet alleen tot de Middellandse zee, maar zij drongen ook door tot de westkust van Afrika en Europa.
Lange tijd namen de Feniciërs van het westen genoegen met het oude recept van kleine stadsstaten met hun stations en faktorijen langs de kusten van hun zeegebied in een voortdurend vergaren van hun immense rijkdommen. Later werden zij welhaast gedwongen om in het voetspoor van Carthago een echt rijk te stichten om niet bij voorbaat kansloos te zijn in de confrontatie met de Grieken en de Romeinen.
Maar het begon allemaal net zoals in het oude Fenicië met hier en daar een enkele faktorij, een versterkte havenstad of eenvoudige tijdelijke verblijfplaatsen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Alhoewel ik het niet geheel eens ben met de chronologie, geeft toch deze publicatie een eerste goed overzicht:
1.13.Der Weg der Phöniker K.Galling          Wiesbaden 1972
     nach Tarsis in                          Zeitschrift des Deutschen
     Literarischer und                       Palästina Vereins, Band 88
     Archäologischer Sicht                   Heft 1
 
Bij het spoorzoeken naar de weg, die Feniciërs bevaren hebben, spelen tripodschalen en olieflesjes een voorname rol:
19.10 Berytus                               Archeological Studies, XIX
      ‑Phoenician oil    W.Culican          The American University of
       bottles and tripod Bowls             Beirut, Lebanon, 1970
 
Overigens zou ik liever willen spreken van Zeekanaänieten, zoals de titel van dit boekwerk aangeeft, maar de term Feniciërs, Phoenicians, Fenici, Phéniciens, Phönizier is zo ingeburgerd, ook in de wetenschappelijke wereld, dat ik daar dus niet omheen kan.
 
          Zie Boek 61.HARM'S GESCHICHTS_ UND KULTURATLAS
H.Zeissig. Verlag P.List. Atlantik Frankfurt. 1950. Afwisselend foto's en kaarten. Oude kaarten uit oudheid en ME. Kaarten 1 t/m 27. Enige afbeeldingen ertussen. Kaart op blz 3 over het begin.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
* met uitzondering van de Kretenzers, Myceners en Aegeërs, maar dat was op een veel beperkter schaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten