dinsdag 12 augustus 2014

43.Onder de Grieken.

          3.5.    Onder de Grieken.
 
          Onder de Grieken staat hier als begintitel.  In  feite  betreft  het  de
          Helleense tijd, die vooral werd  ingeluid  door  de  Macedoniërs  o.l.v.
          Alexander de Grote. Deze bereikte in het jaar 333 met zijn  mengsel  van
          Macedonische en Griekse troepen de Cilicische poort. Achter deze  vlakte
          bevindt zich een grote vlakte bedekt met rode klei.  Langs  de  door  de
          Assyriërs gestichte stad Tarsus, ging het in de richting van  Fenicië.
          Koortsen teisterden  het  leger  en  Alexander  was  aan  een  draagbaar
          gekluisterd. Desondanks werd in zuidelijke richting opgerukt, totdat het
          bericht kwam, dat het Perzische leger zich in de rug bevond  bij  Issus.
          Direct werd omgekeerd om slag te leveren tegen een meer dan  drievoudige
          overmacht. Het Grieks‑Macedonische leger telde 27.500 man.
          Door  een  phalanx‑manoevre  werd  door  de  Macedonische  vleugel   een
          doorbraak bereikt, waardoor de achterhoede  van  de  Perzen  kon  worden
          aangevallen. Hierna geraakte het leger van Darius geheel in wanorde.  Er
          volgde een meedogenloze  achtervolging,  waardoor  het  Perzische  leger
          goeddeels uit elkaar viel.
 
          Het  eerstvolgend  doel  was  Damascus,  waar  grote  voorraden   werden
          buitgemaakt. Darius zelf vluchtte achter de  Eufraat.  De  wintermaanden
          brachten de Macedoniërs door met het weer op  sterkte  brengen  van  het
          leger en het bedrijven van een soepele diplomatie  t.o.v.Feniciërs  en
          Syriërs. Vele steden onderwerpen zich dan ook zonder meer aan Alexander.
          Tyrus trachtte tot onderhandelingen te  komen.  Het  was  ook  de  minst
          vergriekste stad der Feniciërs.
          Nu was de positie van Alexander niet  erg  gunstig,  want  de  zee  werd
          beheerst door de vloten van Rhodos, Egypte, Cyprus, Tyrus e.d. Dat waren
          steden en landen, die voor het grootste deel nog altijd, zij het formeel
          het Perzische gezag erkenden. Bovendien stond Darius achter  de  Eufraat
          al weer klaar met een nieuw leger om stug de strijd te hervatten. Het is
          daarom, dat de Macedonische legerstaf besloot,  dat  eerst  de  zeezijde
          beveiligd moest worden.
          Door het gebrek aan eensgezindheid der  Feniciërs  en  de  vijandschap
          tussen Tyriërs en Grieken, ging de grootste stad van de Feniciërs  van
          het oosten toendertijd, zijn ondergang tegemoet. Het zou wel de  zwaarst
          bevochten overwinning van Alexander worden. Maar  liefst  zeven  maanden
          houdt de stad stand tegen vrijwel de gehele omringende wereld.
          Overigens verkeert juist in deze tijd  een  Fenicisch  eskader  in  de
          Egeïsche zee en maakt daar het leven van de Grieken erg zuur. De  aanval
          op Tyrus lost dit probleem op, want dan trekt  dit  Fenicisch  eskader zich terug.
          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DE TUINMAN
                      In Sidon wordt de koning Straton II afgezet en vervangen door Abdalonymus (een arme tuinman volgens het
                      aandoenlijke verhaal). Zie Diod.XVII 46,6 en 47,6.
 
          Zie Boek 160.QUINTE‑CURCE:Histoires II.
          De boeken VII‑X. H.Bardon, Société d'édition Les Belles Lettres, Paris, 1965. 2e editie.
Strato heeft de stad aan Alexander overgegeven, maar meer op aandrang van de bevolking dan uit eigen overtuiging. Hij wordt dan ook niet meer waardig geacht om verder te regeren. En zo komt men terecht bij Abdalonymus.
De tocht van Alexander naar het oosten en de terugtocht van de vloot onder Nearchos en het leger onder Alexander.
blz 397: het plan voor een tocht naar Carthago en Gades en terug via Italia. Haat voor Carthago, want die stad zou Tyrus ondersteund hebben. Plan voor de bouw van 700 schepen.
 
Map 15.2.Verhalen uit de oudheid, M.A.Schwartz, Elsevier. Quintus Curtius=Van tuinman tot koning, blz 252 (Hist,Alexandri IV).
 
Map 23.6.C.Schneider, Hellenisering.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten