zaterdag 2 augustus 2014

33.Ondanks alles.... 2


              SAHARA

              Niet exclusief overzee loopt de verbinding met de verre westelijk

              gelegen kolonies. Ook via de Sahara wordt een landroute vanuit

              Egypte in stand gehouden. Via o.a.Siwah kan toch het Punische gebied

              in Noord‑Afrika bereikt worden. Deze landroute was goed mogelijk,

              omdat de Sahara toendertijd ook nog niet zo droog en heet was.

              Zie voorts Deel Drie, 9.3.

 

 

              THERA

              Volgens Herodotus, boek IV:

              "Op het eiland, dat nu Thèra heet, maar vroeger Kallistè genoemd

              werd, leefden afstammelingen van Membliaros. de zoon van de

              Phoinikiër Poikilès. Kadmos, de zoon van Agenoor, was namelijk bij

              het zoeken naar Euroopa op het nu Thèra genoemde eiland geland en

              of dat land hem nu bijzonder goed beviel na zijn landing of dat

              hij om een andere reden dit wilde doen, hij liet in elk geval

              enige Phoinikiërs achter, waaronder ook zijn eigen bloedverwant

              Membliaros."

 

              en verder:

 

              "In de loop van de volgende zeven jaren viel er op Thèra geen regen

              en in die tijd verdorden alle bomen op het eiland op één na. Toen de

              Thèraiers hierover het orakel raadpleegden, herinnerde Pythia hen

              aan de volksplanting naar Libya. Omdat er geen enkel ander middel 

              tegen de ramp bestond, stuurden ze gezanten naar Kreta om na te gaan

              of er wel eens een Kretenzer of iemand uit die buurt in Libya was

              geweest. Bij hun zwerftocht rondom Kreta kwamen zij ook in een stad

              Itanos en maakten daar kennis met een purpervisser, genaamd

              Koroobios, die zei, dat hij eens door winden uit de koers geslagen

              in Libya was gekomen en wel op een eiland Platea. Zij wisten hem

              tegen betaling mee te krijgen naar Thèra en toen voeren van Thèra

              mannen uit om de kust te verkennen, aanvankelijk een klein aantal.

              Koroobios wees hun de weg naar dat eiland Platea, waar zij hem

              achterlieten met voedsel voor een aantal maanden; zelf voeren zij

              ijlings terug om de Thèraiers verslag uit te brengen omtrent het

              eiland."

 

              en verder:

 

              "Toen de Thèraiers na Koroobios op het eiland te hebben

              achtergelaten weer op Thèra waren aangekomen, rapporteerden zij, dat

              zij op een eiland bij de kust van Libya een nederzetting hadden

              gevestigd. Toen besloten de Thèraiers van elke twee broers er een

              uit te zenden, die bij loting zou worden aangewezen, en bovendien

              mannen uit alle zeven plaatsen: hun leider en koning zou Battos

              zijn. Zo zonden zij twee vijftigriemers naar Platea."

 
          3.1.11. Het einde van het Assyrische rijk.
 
          Wanneer het Assyrische rijk zijn grootste  omvang  heeft  bereikt,  doen
          zich al de eerste voortekenen van de complete catastrofe voor. Het is de
          farao Psammetichos I, die Egypte weer weet te verenigen in een  periode,
          dat Assoerbanipal een deel van zijn bezettingstroepen moet  weghalen  om
          opstanden elders te bestrijden. Vanuit Saïs  in  de  Nijldelta  weet  de
          farao met deze Griekse  naam  en  met  behulp  van  Griekse  troepen  de
          Assyriërs te verdrijven. Hij gaat ook fors in het diplomatieke offensief
          en verbindt zich met koning Gygès van Lydië  in  Klein‑Azië.  Dan  voelt
          Egypte zich weer sterk genoeg om ook Palestina binnen te vallen. Volgens
          Herodotus zouden ze maar liefst  29  jaren  lang  geprobeerd  hebben  om
          As(h)dod te veroveren. In deze tijd valt ook de inval  van  de  Skythen,
          een ruitervolk uit het  gebied  ten  noorden  van  de  Zwarte  zee,  dat
          helemaal tot aan de grenzen van Egypte dwars door Assyrisch gebied  weet
          door te dringen. De farao heeft ze waarschijnlijk afgekocht. Ondertussen
          zijn ook de Meden in het oosten hun aanvallen  op  Assyrië  begonnen  en
          maakt Babylonië zich vrij. De Fenicische steden wachten rustig tot  de
          kolos op lemen voeten vanzelf in elkaar stort. Alleen te  Acco  en  Usju
          kwam het in 640 nog tot een opstand, die bloedig werd neer geslagen. 
       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              A POIDEBARD
              Onderzoeker van o.a. de havenresten van Tyrus en Sidon.
              "Un grand port disparu:Tyr, recherches aériennes et sousmarines,
               1934‑36",Paris 1936.
              "Sidon, améneagements antiques du port de Saïde. Etudes aériennes,
               au sol et sous‑marines,1946‑1950", Beyrouth 1951.
                  Uiteindelijk hebben slechts Arvad en Tyrus een semi‑autonome
                  positie weten te behouden dank zij hun eilandpositie. Simyra.
                  Usju, Acco, Ka'ashpuna en Sidon waren grondig verwoest. Sidon
                  wordt evenals Simyra weer opgebouwd. Het gehele Fenicische
                  gebied is opgegaan in Assyrische provincies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten